Treninzi za studente, ronioce i ribare

Uspješna zaštita okoliša ovisi o stručnom poznavanju stanja okoliša kao i o raspoloživosti donosioca odluka i javnosti da to znanje primijenjuju u praksi. Cilj ovog projekta bio je ostvarivanje ovih ciljeva provedbom mjera koje izgrađuju sposobnost nevladinih organizacija koje se bave očuvanjem mora i poboljšanjem načina rada nevladinih organizacija s pozitivnim učinkom na krajnje korisnike. Institut Plavi svijet i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj (Sunce) iz Splita ujedinili su svoju stručnost kako bi pružili obrazovanje, stručno usavršavanje i praktični terenski rad studentima, roniocima, ribarima i svima koji žive s morem i od mora.

Program treninga za studente, ronioce i ribare može značajno doprinijeti inventarizaciji morskih vrsta što je jedan od prioriteta navedenih u nacionalnom strateškom planu za očuvanje bioraznolikosti. Ovi programi provode se putem radionica i praktičnih vježbi osmišljenih kao doprinos razini poznavanja morske biologije kao i racionalnom upravljanju prirodnim resursima od kojeg bi krajnju korist imalo stanovništvo jadranskih otoka i obale.

Nadalje, još jedan od ciljeva projekta bio je i podizanje svijesti javnosti kako bi se dobila potpora za osnivanje morskih zaštićenih područja organiziranjem predavanja i radionica te osmišljavanjem putujuće izložbe koja je gostovala u svim većim obalnim gradovima i glavnom gradu Zagrebu. Školama je namijenjen edukacijski DVD-ROM koji sadrži brojne prezentacije, tekstove, slike, igre i kvizove na temu bioraznolikosti Jadranskog mora.

Javna izložba pod nazivom „Neka plavo ostane plavo“

Ovi programi bili su fokusirani na dva najnovija morska zaštićena područja u Hrvatskoj – Lošinj i Lastovo, ali nisu ograničeni isključivo na ta područja. Aktivnosti su usmjerene i na cjelokupno stanovništvo hrvatske obale i otoka, posjetitelje te povremene korisnike mora. Ovaj projekt financiran je od strane Europske unije putem programa CARDS 2004 u iznosu od 134.104,00 € kroz 18 mjeseci provedbe projekta.

Aktivnosti projekta:

Treninzi – organizirani su treninzi namijenjeni raznim grupama korisnika, od samih provoditelja projekta do studenata biologije, instruktora ronjenja i ronilaca. Jedan od glavnih ciljeva bio je osposobljavanje za istraživački rad na terenu te obradu podataka, dok je drugi cilj bio razvoj volonterskih programa usmjerenih podizanju svijesti javnosti o potrebi zaštite mora.

Obrazovanje – provoditelji projekta održali su brojna predavanja namijenjena široj javnosti i prilagođena različitim interesnim i dobnim skupinama. Tiskane su četiri edukativno-informativne brošure na teme „Morski sisavci u Jadranu“, „Morske kornjače u Jadranu“, „Lošinjski rezervat za dupine“ i „Park prirode – Lastovsko otočje“. Osmišljena je i putujuća izložba “Neka plavo ostane plavo” o problemima zaštite morskog okoliša koja se mogla jednostavno prenositi i postaviti u različitim prostorima. Na 18 panela prikazano je bogatstvo jadranske bioraznolikosti kao i povezanost Jadranskog mora sa Sredozemnim morem. Naglasak je stavljen na ugroženost vrsta i staništa koja zahtijeva aktivnu zaštitu i informacije o uključivanju javnosti u provođenje mjera zaštite. Izložba je otvorena 4. ožujka 2008. u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu nakon čega je posjetila Rijeku, Split, Lastovo, Komižu, Murter, Vodnjan i Mali Lošinj.

Istraživanje Parka prirode Lastovo 2008. – kartirano je više od 70 lokacija, a baza podataka se nadopunjuje iz godine u godinu. Istraživači Instituta Plavi svijet su tijekom sedam uspješnih dana istraživanja imali ukupno devet susreta sa dobrim dupinima. Prikupljena je velika količina podataka; zabilježeno je 79 jedinki dupina od čega 63 odrasle i 16 mladunaca. Istraživači su zabilježili i prisutnost glavate želve (Caretta caretta).