Zvučni okoliš sjevernog Jadrana i njegov utjecaj na morske biološke resurse

 

Institut Plavi svijet partner je na projektu SOUNDSCAPE, sufinanciranom od Europske unije. Projekt se provodi u suradnji s osam partnera iz Italije i Hrvatske, a vodeći partner je Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) iz Splita. Projekt SOUNDSCAPE dio je prioritetne osi 3: Okoliš i kulturna baština sa specifičnim ciljem 3.2: Doprinos zaštiti i obnovi biološke raznolikosti.

 

Sjeverni Jadran je pod značajnim utjecajem pojačanog pomorskog prometa, turizma i iskorištavanja resursa, dok je u isto vrijeme njegova biološka raznolikost vrlo ranjiva. Projekt SOUNDSCAPE prekogranična je znanstvena i institucionalna suradnja između Italije i Hrvatske, a glavni mu je cilj procijeniti utjecaj podvodne buke na morsku biološku raznolikost. Ova vrsta istraživanja važna je jer ima za cilj osigurati učinkovitu zaštitu osjetljivih morskih vrsta i održivo korištenje morskih i priobalnih ekosustava.

 

Ciljevi

Da bi se postigao povoljan okolišni status (POS) morskih voda EU do 2020., Okvirna direktiva o morskoj strategiji (MSFD), Indikator 11 (I11) zahtijeva praćenje i upravljanje podvodnom bukom. Projekt SOUNDSCAPE pridonijet će razumijevanju problematike podvodne buke kroz kontinuirano mjerenje te procjenu njezinog utjecaja na biološku raznolikost uz primjenu naprednih modela širenja zvuka u sjevernom Jadranu.

Da bi pridonio ciljevima projekta SOUNDSCAPE, Institut Plavi svijet postavio je dva hidrofona na području Kvarnerića te istovremeno pomoću teodolita prati prostorno-vremensku distribuciju i intenzitet pomorskog prometa. Ovi podatci povezuju se s podacima o prostornoj i vremenskoj raspodjeli dobrih dupina i morskih kornjača kako bi se bolje razumjeli učinci podvodne buke na ove zaštićene vrste. Nadalje, Institut Plavi svijet, u suradnji s IOR-om, prikupio je podatke u eksperimentalnim uvjetima o razinama buke raznih vrsta plovila koji će se koristiti za modeliranje širenja podvodne buke. To će omogućiti bolje razumijevanje utjecaja brodskog prometa i s njim povezane podvodna buka na zaštićene vrste koje obitavaju u Jadranskom moru.

Ronioci postavljaju hidrofon unutar cresko-lošinjskog arhipelaga (Hrvatska) kako bi snimili podvodnu buku

 

Projektne aktivnosti

 • Promicanje projekta kroz javne događaje u Italiji i Hrvatskoj
 • Provedba monitoringa podvodne buke za koordiniranu regionalnu i međunarodnu procjenu podvodne buke pozicioniranjem devet hidrofona u sjevernom Jadranu.
 • Procjena utjecaja buke na morske biološke resurse, što uključuje istraživanje učinaka podvodne buke na dvije ciljne vrste, dobrog dupina Tursiops truncatus i glavatu želvu Carreta Carreta.
 • Razvoj i primjena alata za olakšano upravljanja morskim resursima

 

Projektni partneri

 • Vodeći partner: Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR)
 • National Research Council of Italy (CNR)
 • Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (BWI)
 • Agencija za zaštitu okoliša Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG)
 • Foundation Cetecea (FC)
 • Regija Marche (REM)
 • Ministarstvo okoliša i energetike (MOE)
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo, Primorsko-goranska županija (PGŽ)

 

Trajanje i proračun

 • Trajanje projekta 01/2019 – 11/2021
 • Ukupni proračun 2.146.040,50 € (ERDF 1.824.134,41 €)

 

Saznajte više: https://www.italy-croatia.eu/web/soundscape