Institut Plavi svijet partner je na projektu LIFE DELFI koji se provodi u suradnji s devet partnera iz Italije, a koordinator je Institut za biološke resurse i morsku biotehnologiju (IRBIM) Nacionalnog istraživačkog vijeća (CNR) iz Italije. Projekt je nastao uslijed potrebe da se umanje negativne posljedice interakcije dupina i ribolovnih aktivnosti, koje su očigledan problem kako za ribare i ostvarenu ekonomsku dobit, tako i za ove životinje zbog slučajnog ulova i s time povezane smrtnosti, ali i drugih posljedica za dobrobit jedinki i populacija.

 

Ciljevi

Glavni cilj projekta je smanjenje negativnih interakcija dupina i ribarskih aktivnosti u Sredozemnom i Jadranskom moru uz smanjenje ekonomskog gubitka za ribare. Cilj će se postići primjenom inovativnih tehničkih rješenja vezanih uz ribolovne alate na nekoliko područja u Italiji i Hrvatskoj, prikupljanjem novih podataka koji će pomoći u donošenju mjera  za očuvanje i upravljanje, edukacijom dionika i razvojem dodatnih gospodarskih aktivnosti s manjim utjecajem na ove životinje.

Provedba projektnih aktivnosti omogućit će postizanje rezultata koji uključuju:

 • Smanjivanje interakcije dupina s ribolovnim alatima korištenjem nove generacije uređaja za akustično i vizualno odvraćanje te širom upotrebom alternativnih metoda ribolova
 • Smanjivanje broja zabilježenih slučajeva namjernog ubijanja dupina i smanjivanje ekonomskih gubitaka za ribare uslijed oštećenja ribe ili smanjenog ulova koji je rezultat depredacije kao i štete koju dupini nanose ribolovnim alatima
 • Proizvodnju i raspodjelu uređaja za akustično i vizualno odvraćanje nove generacije kao i raspodjelu alternativnih ribolovnih alata kojima se može umanjiti negativni utjecaj na dupine (vrše) kojima će se uključiti najmanje 150 plovila i 350 ribara
 • Provedbu tečajeva osposobljavanja za zaposlenike tvrtki koje nude promatranje dupina kao uslugu za turiste i druge zainteresirane građane
 • Ponudu usluge informiranja, savjetovanja i tehničke pomoći ribarima kako bi im se pružila podrška u pogledu mogućnosti financiranja rada, uporabe novih metoda za odvraćanje i moguću zamjenu s ribolova kao gospodarske djelatnosti na pružanje usluge promatranja dupina.

Uz to, bit će:

 • Pripremljena, usvojena i javno objavljena Pravila ponašanja u blizini dupina koja osiguravanju promatranje ovih životinja bez uznemiravanja
 • Uspostavljeni i obrazovani timovi za brzu reakciju i zbrinjavanje odnosno pomoć ozlijeđenim i bolesnim dupinima (Dolphin Rescue Team)
 • Provodene aktivnosti zagovaranja za uvođenje mjere naknade štete ribarima uslijed depredacije na regionalnoj razini
 • Objedinjeni podaci znanstveni podaci prikupljeni tijekom više projektnih aktivnosti i bit će dostavljeni predstavnicima javnih ustanova s ciljem proglašavanja novih i širenja obuhvata postojećih Natura 2000 zaštićenih područja u moru
 • Proizvedena i objavljena aplikacija za građansku znanost koja će javnosti omogućiti sudjelovanje u prikupljanju podataka i dijeljenje informacija o opažanjima živih, ozlijeđenih ili slučajno ulovljenih dupina i drugih morskih sisavaca
 • Pokrenuta kampanja podizanja svijesti javnosti naslovljena “Dupin kao prijatelj”

 

Projektni partneri

Koordinator: Institut za biološke resurse i morsku biotehnologiju (IRBIM) Nacionalnog istraživačkog vijeća (CNR) (Italija)

Zaštićeno područje u moru Otočje Egadi (Italija)

Zaštićeno područje u moru Punta Campanella (Italija)

Zaštićeno područje u moru Tavolara – Punta Coda Cavallo (Italija)

Zaštićeno područje u moru Torre del Cerrano Co.Ges. (Italija)

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (Hrvatska)

Filicudi WildLife Conservation (Italija)

Legambiente Onlus (Italija)

Sveučilište u Padovi – Odjel za komparativnu biomedicinu i znanost o hrani (Italija)

Sveučilište u Sieni – Odjel za fizikalne, geografske i okolišne znanosti (Italija)

 

Trajanje i proračun

 • Trajanje projekta 1.1.2020. – 31.12.2024.
 • Ukupni proračun projekta 4.867.500,00 € (2.920.500,00 € EU sufinanciranje)

 

Saznajte više: lifedelfi.eu

Uključite se – preuzmite našu aplikaciju s https://marine-ranger.org/ i postanite morski rendžer!

 

Pratite nas na društvenim mrežama:

Facebook

Instagram

Twitter