Institut Plavi svijet 2016. godine započeo je prekogranični projekt utvrđivanja statusa morskih kornjača u europskom dijelu Sredozemnog mora, zajedno s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i partnerima iz pet zemalja članica EU (Grčka, Cipar, Malta, Italija i Slovenija). Projekt je financiran od strane EU kroz program LIFE.

Glavata želva

Cilj ovog projekta je poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija glavate želve (Caretta caretta) i zelene želve (Chelonia mydas) u Europskoj uniji. Uzimajući u obzir međunarodnu rasprostranjenost ovih populacija čija se područja gniježđenja i ishrane nalaze u različitim i udaljenim zemljama EU, ostvarenje tog cilja može se postići jedino pristupom na razini EU. Koristeći holistički pristup projekt ima za cilj umanjiti utjecaj antropogenih prijetnji na područjima važnim za ishranu morskih kornjača (osobito onim povezanim s ribarskim djelatnostima) i poboljšati učinkovitost Natura 2000 područja za očuvanje morskih kornjača širenjem postojećih na područja od iznimne važnosti za morske kornjače i poboljšanjem upravljanja tim područjima. Na taj način, može se uspostaviti zajednički pristup za očuvanje populacija morskih kornjača u EU kako bi se optimizirali sadašnji i budući napori za očuvanje. Osim toga, projekt će koristiti dosljedne metode i pružiti osnovne podatke za poboljšanje sposobnosti praćenja stanja očuvanja populacija morskih kornjača u EU promicanjem populacija morskih kornjača kao izvrsnih karizmatičnih predstavnika morskog okoliša koji je zajednička prirodna baština svih stanovnika EU.

Glavata želva obilježena satelitskim odašiljačem

Aktivnosti uključuju zaštitu gnjezdišta s ciljem smanjivanja njihovog uništavanja ili loše inkubacije uzrokovane ljudskim faktorom. Na moru, očuvanje uključuje umanjivanje utjecaja ribarstva prenošenjem znanja ribarima o načinima smanjivanja smrtnosti slučajno ulovljenih kornjača. Akcije nakon zbrinjavanja će poboljšati sposobnost mreža za spašavanje morskih kornjača i oporavilišta za morske kornjače za učinkovito zaprimanje i liječenje ozlijeđenih kornjača. Naposljetku, razvoj politike zaštite okoliša će zahtijevati osnivanje ili širenje Natura 2000 područja kako bi se uključila područja od iznimne važnosti za morske kornjače.

Saznajte više: www.euroturtles.eu