Projekt “Jačanje sposobnosti NVO-a za provođenje Natura 2000 prioritetnih aktivnosti” financirala je Europska Unija putem nacionalnog programa PHARE 2006.

Morski okoliš istočnog dijela Jadrana prepoznat je kao područje posebnog značaja te ga je stoga potrebno očuvati. Osim nacionalnih institucija i organizacija to naglašavaju i međunarodne organizacije kao što su UNDP, WWF, IUCN i Vijeće Europe. Ubrzani razvoj, masovni turizam i ribarstvo u priobalnim zonama predstavljaju prijetnju za biološku raznolikost i morska staništa. Skupina kitova (Cetacea)  pripada u jednu od najugroženijih skupina morskih životinja. Sveukupno su poznate 24 vrste koje žive ili su nekad obitavale u Sredozemnom moru. Organizacije kao što su IUCN i UNEP smatraju vrste iz skupine kitova biološkim indikatorima stanja mora i njegovog zdravlja. Također, te vrste su i prioritetne vrste koje je potrebno zaštititi prema Europskoj direktivi o staništima.

Kitovi su od strane IUCN-a i UNEP-a prepoznati kao indikatori zdravog morskog okoliša

Ovaj je projekt pokrenut s ciljem poticanja rješavanja tri specifična problema: općenitog nedostatka sposobnosti unutar hrvatske znanstvene zajednice da razvije i nastavi provođenje istraživanja morskog okoliša, slabog poznavanja statusa i distribucije karizmatske morske megafaune Jadrana i posebice hrvatskog teritorijalnog mora, senzibilizacije javnosti o potrebi za zaštitom morskog okoliša i vrsta.

Kao dodatak gore opisanim aktivnostima, ovaj je projekt omogućio provođenje istraživanja u akvatoriju otoka Visa. U razdoblju od svibnja do rujna 2009. istraživači su proveli više od 80 sati u pretraživanju terena pri čemu su prešli više od 1000 km u potrazi za dupinima. Tijekom 10 opažanja dupina identificirali su 70 jedinki te tako doprinijeli preciznijoj procjeni brojnosti rezidentne populacije koja obitava na tom području.

Karizmatska megafauna u hrvatskim teritorijalnim vodama

Također održana su tri predavanja o dupinima i njihovoj zaštiti u Jadranu te interakciji dupina i ribara, na kojima je prisustvovalo više od 300 ljudi. Ukupni troškovi ovog projekta iznose 95.171,75 Eura od čega je Europska komisija donirala sredstva u iznosu od 76.080,30 Eura, Ured za udruge Vlade RH donirao je 9.517,18 Eura, a partneri u provedbi projekta Plavi svijet i Natura osigurali su 9.574,28 Eura.

Za vrijeme trajanja projekta održane su i tri radionice:

Radionica 1

Sinergija i partnerstvo u znanosti i istraživanju kitova i dupina: razvoj kapaciteta za provođenje istraživanja skupine kitova i njihovu zaštitu, usklađivanje rada nevladinih organizacija uključenih u zaštitu morskog okoliša u Jadranskoj/Mediteranskoj regiji. Radionica na kojoj je prisustvovalo 17 sudionika održana je u Lošinjskom edukacijskom centru o moru od 15. -17. ožujka 2009. Na radionici je dan pregled trenutnog stanja tehnika za prikupljanje i analizu podataka o skupini kitova (Cetacea), organiziranju i provođenju terenskog rada te razvoju programa zaštite ovih vrsta.

Radionica 2

Edukacija: radionica je održana u Lošinjskom edukacijskom centru o moru od 10.-14. ožujka 2009. Radionica je bila podijeljena u dva dijela. Prvi dio obuhvaćao je treninge koje su predstavnici Edukacijskog centra morskog zaštićenog područja Miramare (Italija) te udruge CIRCE (Španjolska) organizirali za članove partnerskih organizacija dok se drugi dio odnosio na otvorenu raspravu među zainteresiranim sudionicima na određenu temu.

Radionica 3

Upravljanje zaštićenim područjima mora: Kako pronaći ravnotežu? Radionica je održana u Malom Lošinju, od 12.-16. listopada 2009. Na radionici je sudjelovalo 25 sudionika među kojima i istraživači te upravitelji zaštićenih područja koji su prezentirali i raspravljali o 17 primjera upravljanja zaštićenim morskim područjima. Osnovni ciljevi radionice bili su: omogućiti lokalnim znanstvenicima i volonterima bolje razumijevanje metoda postizanja učinkovite zaštite morskog okoliša, naglašavanje potrebe za usklađivanje zaštite morskog okoliša sa međunarodnim pravilima, širenje znanja ciljanih skupina te poticanje međunarodne suradnje i razmjene ideja. Nakon radionice sudionici su pripremili sažetak o tome što su naučili te dali osvrt na uspješnost radionice. Sadržaji ovih sažetaka su uključeni u izvještaj o upravljanju morskim zaštićenim područjima te objavljeni 2013. godine u posebnom izdanju časopisa Marine Policy.