Institut plavi svijet od 1. siječnja 2019. sudjeluje kao partner na projektu ECOSS – Ecological Observing System in the Adriatic Sea: Oceanographic Observations for Biodiversity. Ovaj projekt pod vodstvom talijanskog instituta CNR ISMAR provodi deset organizacija iz Hrvatske i Italije, a sufinanciran je od strane Europske unije kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska.

Jadran je relativno malo i pristupačno more, stoga se tu sustavna znanstvena istraživanja provode već duže od stoljeća. No, kao problem prepoznata je nepovezanost različitih istraživačkih disciplina sa problemima i ciljevima zaštite morskog okoliša u Jadranskom moru. S druge strane, morski okoliš i vrste koje u njemu žive ne poznaju administrativne granice dok istovremeno njihova uspješna zaštita ovisi o dobrom poznavanju problema zaštite, temeljenom na interdisciplinarnom pristupu. Stoga projekt ECOSS nastoji objediniti rezultate dosadašnjih programa oceanografskih i ekoloških istraživanja i monitoringa kako bi se mjere zaštite temeljile na holističkom načelu. Kako bi se postigao ovaj cilj, osnovna zadaća projekta ECOSS je uspostava integriranog sustava ekološkog monitoringa: ECOAdS – Ecological observing system in the Adriatic Sea.

Multifunctional probe measures oceanographic parameters that can be displayed via ECOAdS in real time

Sustav ECOAdS omogućiti će, kroz jedinstveni web portal, pristup rezultatima dosadašnjih istraživanja na način da će oni biti strukturirani tako da direktno odgovaraju zahtjevima stručnjaka koji se bave zaštitom mora. Kako bi sustav pružio ciljane i relevantne podatke o konkretnom zaštićenom području ili vrsti, temeljem pilot studija na šest Natura 2000 područja u Jadranu, razvijen je model koji prepoznaje i odabire dostupne biološke, ekološke i oceanografske parametre usklađene sa ciljevima zaštite i direktivama Europske unije. Osim razvoja teoretske osnove i samog web sučelja, u sklopu projekta ECOSS provode se i radionice sa dionicima (znanstvenicima, stručnjacima zaštite mora, studentima, tijelima upravljanja) kako bi sustav ECOAdS bio optimalno prilagođen njihovim potrebama kao budućim krajnjim korisnicima.

Polazeći od činjenice da efikasna zaštita mora osim o znanstvenoj podlozi ovisi i o potpori šire javnosti, projekt ECOSS osim razvoja sustava ECOAdS provodi i edukativne aktivnosti. Tako se javnost kroz seriju javnih prezentacija i webinara može upoznati sa bioraznolikošću Jadranskog mora, važnosti zaštite, ali i načinima aktivnog sudjelovanja i odgovornog ponašanja tijekom boravka na moru.

Ronioc prikuplja uzorke sedimenta koji analizom mogu ukazati na stanje pridnenog staništa

Partneri na projektu

  1. National Research Council; Italija
  2. National Institute of Oceanography and Applied Geophysics; Italija
  3. Regional Agency for Prevention, Environment and Energy in Emilia Romagna; Italija
  4. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatska
  5. Po Delta Veneto Regional Park, Italija
  6. Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, Hrvatska
  7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatska
  8. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije – „More i krš“, Hrvatska
  9. Shoreline, Italija
  10. Ca Foscari University of Venice, Italija

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.4 mil. EUR; EU sufinanicranje: 2.9 mil. EUR

Trajanje projekta: 1. siječanj 2019. – 30. lipanj 2021.

Više na: www.italy-croatia.eu/ecoss