Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora osnovan je 1999. godine. Neovisna smo i neprofitna organizacija koja je uspostavljena s ciljem provedbe znanstvenih istraživanja i aktivnosti zaštite morskog okoliša kao i edukacije javnosti s naglaskom na Jadransko more i širu mediteransku regiju. Naša tri programa – istraživanje, edukacija i zaštita – pružaju okvir za provedbu raznovrsnih projekata koji za cilj imaju unaprjeđenje saznanja o važnim vrstama i morskom okolišu kojeg nastanjuju kao i uključivanje javnosti u njihovu zaštitu.

Prugasti dupin u južnom Jadranu

Naš istraživački rad usmjeren je na velike morske kralješnjake budući da je njihova uloga u ekosustavu od neprocjenjive važnosti. Želimo doprinijeti zaštiti cjelokupnog morskog okoliša. Ciljeve postižemo suradnjom s predstavnicima vlasti, razvojem inovativnih mjera upravljanja, stvaranjem partnerstva sa značajnim dionicima i uključivanjem javnosti u sklopu edukativnih aktivnosti. Istraživanje zaštićenih vrsta provodi se uz dozvolu državnih institucija i u skladu s nacionalnom legislativom zemalja u kojima provodimo terenski rad, a provodi se prema usvojenim standardima koji osiguravaju dobrobit životinja. Posljednjih godina smo proširili opseg naših istraživanja i otvorili istraživačke postaje na Visu (2008.) i na Murteru (2013.). Nadalje, u suradnji s partnerskim organizacijama pokrenuli smo istraživačke programe u Crnoj Gori, Italiji i Albaniji. S ciljem osiguravanja dostupnosti korisnih podataka na razini cijelog Jadranskog mora, proveli smo istraživanja iz zraka u 2010. i 2013. godini. Rezultati ovih istraživanja čine prve podatke o distribuciji i brojnosti kitova, morskih kornjača i golubova uhana u Jadranskom moru i predstavljaju temelj za provedbu redovnog praćenja stanja populacija ovih skupina životinja.

Program za vrtiće

Edukacijski program je jedan od osnovnih alata kojima se dijele točne i znanstveno utemeljene informacije o stanju morskog okoliša, ugroženim vrstama i povezanim aktivnostima zaštite mora. Znanje stečeno istraživanjem prenosimo specijaliziranim i posebno prilagođenim edukativnim aktivnostima. Program za vrtiće i školske skupine kontinuirano se osvježava, a odobrilo ga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i ocijenilo prikladnim za uključivanje u redovni školski kurikulum. Institut Plavi svijet je 2003. godine otvorio edukacijski centar o moru kako bi unaprijedio svoj rad. U centru se održavaju trajne i povremene izložbe kao i interaktivne prezentacije. Osim toga, u centru se organiziraju radionice i predavanja za stručnjake i posjetioce. Centar predstavlja našu jezgru za komunikaciju i interakciju s javnosti, a otvoren je tijekom cijele godine. U skoroj budućnosti uz podršku lokalne vlasti planiramo otvoriti Muzej znanosti o moru u luci u Malom Lošinju.

Institut Plavi svijet vodio je nekoliko nacionalnih i međunarodnih inicijativa za zaštitu morskog okoliša. Uslijed naših napora, dio Kvarnerića 2006. godine proglašen je prvim rezervatom za dobre dupine u Sredozemnom moru, a kasnije je ovo područje postalo dio Natura 2000 ekološke mreže. Naša su nastojanja pomogla u uspostavljanu jedne od najvećih mreža morskih zaštićenih područja za dobre dupine u sklopu Natura 2000 europske ekološke mreže. Radimo s relevantnim dionicima kako bismo proširili ovu mrežu zaštićenih područja kako bismo obuhvatili dijelove otvorenog mora i kako bismo identificirali i uspostavili slična područja za glavate želve. Naša je inicijativa 2013. godine dovela do prijedloga za uspostavljanje prvog morskog mirovnog parka u Jadranskom moru, koji bi doprinosio zaštiti morskog okoliša, ali i pomogao u razrješavanju graničnog spora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Unaprjeđujemo prekograničnu zaštitu mora kroz seriju međunarodnih publikacija i poglavlja u knjigama. Od 2004. godine, Institut Plavi svijet je službena partnerska organizacija Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom Atlantskom području (ACCOBAMS). Institut Plavi svijet je svoju stručnost stavio na raspolaganje kako bi se postavili nacionalni standardi za izvođenje seizmičkih aktivnosti i smanjivanje njihova utjecaja na morsku megafaunu. U sklopu NETCET projekta koji je započeo 2012. godine, Institut Plavi svijet proširio je aktivnosti i na istraživanje morskih kornjača. U 2013. godini, otvorili smo Oporavilište za morske kornjače u Malom Lošinju kao mjeru kojom se pomaže očuvanju ugroženih morskih kornjača rehabilitacijom ozlijeđenih i bolesnih jedinki. Kao nastavak ovih aktivnosti, surađujemo s međunarodnim partnerima na LIFE Euroturtles projektu, a u skoroj budućnosti ćemo uz podršku lokalnih partnera dalje razvijati, proširiti i nadograditi naše oporavilište.

Institut Plavi svijet proširio je svoje aktivnosti na morske kornjače

Osim kontinuiranog razvoja novih istraživačkih aktivnosti, praćenja lokalnih zajednica dobrih dupina, suradnje s partnerima i brojnih edukativnih aktivnosti, Institut Plavi svijet u sljedećem razdoblju planira identificirati, uspostaviti i razvijati nova zaštićena područja za morske kornjače i dobre dupine u područjima otvorenog mora u Jadranu, provesti istraživanje brojnosti i distribucije kitova i morskih kornjača iz zraka u 2018., razvijati projekt izgradnje Muzeja znanosti o moru, širiti planove mjera upravljanja za Natura 2000 područja za dobre dupine i nastaviti uključivati lokalnu zajednicu u primijenjene aktivnosti zaštite mora.