Institut Plavi svijet djeluje na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini te u svome radu težimo poboljšanju stanja okoliša ne samo u Jadranu već i na čitavom Sredozemlju putem različitih oblika suradnji od lokalnih do globalnih partnerstva. Primarni fokus našeg djelovanja je na morskom okolišu i njegovoj biološkoj raznolikosti, ali našim aktivnostima također nastojimo unaprijediti i integrirano upravljanje obalnim područjima te prostorno planiranje na moru i osnažiti dionike u regiji za provođenje načela održivog razvoja. Nastojimo postići izvrsnost u našim istraživačkim, obrazovnim i konzervacijskim programima i pružiti transparentne i objektivne stavove o utjecaju ljudskih aktivnosti na okoliš i usluge ekosustava koje morski okoliš pruža. Budući da u promoviranju zaštite mora surađujemo s pojedincima i organizacijama iz čitavog svijeta, vjerujemo kako se naš utjecaj širi dalje od neposredne jadranske obale.

Institut Plavi svijet poziva vas da postanete naš sponzor bilo putem donacija ili kao dio vašeg programa društveno odgovornog poslovanja (Corporate Social Responsibility, CSR). Takva mjera omogućiti će vašoj tvrtki ulaganje u bolju budućnost za Hrvatsku, Jadran i mediteranski okoliš i njegove vrijedne prirodne resurse. Neke od naših aktivnosti i projekata provode se zahvaljujući potpori brojnih ekološki orijentiranih tvrtki i pojedinaca. To znači da vas pozivamo da se pridružite impresivnom popisu udruga i institucija – tvrtki, državnih tijela, međunarodnih organizacija, neprofitnih organizacija i volontera – koji podupiru naše aktivnosti i programe.

Mnoge tvrtke integriraju društvenu odgovornost poduzeća kao važan element njihove poslovne prakse. Kroz CSR programe, tvrtke pokazuju svojim klijentima i suradnicima svoju osvještenost o problemima društva i okoliša u kojem djeluju i svoju uključenost u rješavanje izazova koje ti problemi donose. Usvajanje principa društvene odgovornosti poduzeća šalje jasnu poruku javnosti o etici i uvjerenjima tvrtke spram vrijednosti okoliša.