Među brojnim projektima programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2014 – 2020 koji je upravo dovršen, a koji su se bavili temom zaštite Jadranskog mora, bio je i projekt HATCH u kojem je Institut Plavi svijet sudjelovao kao projektni partner.

Osnovni cilj projekta HATCH: Hadriaticum Data Hub bio je kapitalizirati rezultate dosadašnjih projekata iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska: ECOMAP, ECOSS, SASPAS, AdSWiM, WATERCARE, CREW, SOUNDSCAPE. Kroz suradnju šest projektnih partnera i pet pridruženih partnera iz Hrvatske i Italije koji su sudjelovali na navedenim projektima, rezultati raznih programa istraživanja i monitoringa su objedinjeni i prilagođeni za primjenu pri prostornom planiranju morskih područja (Maritime Spatial Planning – MSP).

S obzirom na stalan rast ljudskih aktivnosti na moru, ono je istovremeno izloženo brojnim pritiscima, a koji se vezuju uz razne sektore kao što su turizam, ribarstvo i marikultura, vađenje sirovina i ugljikohidrata te pomorski promet. Osim navedenog, klimatske promjene i zagađenje stvaraju dodatan pritisak na osjetljive ekosustave Jadranskog mora. Stoga je već spomenuto prostorno planiranje morskih područja jedan od načina očuvanja morskog okoliša i bioraznolikosti. To je proces koji podrazumijeva suradnju dionika iz raznih sektora, a ima za cilj organizaciju ljudskih aktivnosti na moru radi usklađivanja različitih ciljeva i potreba: ekoloških, gospodarskih i društvenih. Stoga je, kako bi prostorno planiranje morskih područja bilo uspješno, potrebno dobro razumijevanje stanja morskog okoliša i ljudskih utjecaja te donošenje odluka na temelju znanstveno utemeljenih podataka.

Istraživanja provedena ranijim projektima programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska značajno su doprinijela razumijevanju stanja Jadranskog mora i ljudskih utjecaja na morski okoliš. Konkretno, provedena su istraživanja difuzije kemijskih spojeva u moru te mikrobioloških pokazatelja i nutrijenata na ušćima više jadranskih rijeka te u blizini ispusta pročišćivača mora i kanalizacije u obalnim područjima. Osim toga, istraživano je i stanje bioraznolikosti, rasprostranjenost i stanje očuvanosti morskih cvjetnica, morskog dna kao i problematika morskog otpada te podvodne buke.

HATCH Data Hub

Glavni rezultat projekta HATCH je stvaranje novog alata za primjenu pri prostornom planiranju morskih područja, a koji se temelji na analizi i objedinjavanju rezultata navedenih istraživanja – geo-platforme „HATCH Data Hub“. Ova geo-platforma omogućava vizualizaciju rezultata na karti te time služi kao izvrstan alat dionicima uključenim u proces prostornog planiranja morskih područja, odnosno tijelima uprave i donosiocima odluka, ali i svima drugima zainteresiranima za kakvoću mora, stanje bioraznolikosti ili razinu utjecaja ljudskih aktivnosti na stanje Jadranskog mora. U ovom kontekstu, HATCH Data Hub geo-platforma predstavlja koristan alat za procjenu utjecaja različitih aktivnosti na moru i za prevladavanje potencijalnih preklapanja različitih načina korištenja kako bi se postiglo dugoročno očuvanje morskog okoliša i osiguralo postizanje ili održavanje kakvoće mora utvrđene EU direktivama.

Osim same geo-platforme, projektom su razvijene i smjernice za njeno korištenje, namijenjene svim dionicima procesa prostornog planiranja morskih područja. Također, analizom dostupnih baza podataka i protokola za monitoring parametara definiranih EU direktivama, izrađen je plan za daljnji razvoj i korištenje geo-platforme, utvrđeni su nedostatci i moguća rješenja te su predložene teme za buduće Interreg Italija-Hrvatska projekte.

HATCH Data Hub Scheme

Kako očuvanje mora, osim na rezultatima znanstvenih istraživanja, uvelike počiva na suradnji svih relevantnih dionika te potpori javnosti, projekt HATCH je uključio i više studijskih posjeta, umrežavanje s drugim projektima i EU inicijativama te brojne javne prezentacije i promociju rezultata. Tako su projektni partneri i pridruženi partneri imali priliku posjetiti Venecijansku lagunu, Marano-Grado lagunu i otok Lošinj. Na studijskim posjetima razmijenjena su znanja i iskustva među partnerima, ali i lokalnim dionicima uključenima u problematiku zaštite morskog okoliša. Također, HATCH projekt je sudjelovao i na prezentacijama projekata RESISTANCE i CREATE, prezentaciji projekata te godišnjem forumu EUSAIR strategije kao i na godišnjem okupljanju programa Interreg Italija-Hrvatska u Veneciji gdje je održana interaktivna radionica na temu prostornog planiranja morskih područja. Konačno, kroz više javnih prezentacija uključene su i mlade generacije, od vrtićkog uzrasta do studenata, te šira javnost. Na primjer, održane su javne prezentacije i radionice u sklopu Festivala znanosti u Puli i Splitu, u Anconi kao dio programa Sharper Night, Trstu kao dio programa regate Barcolana te u Fanu kao dio studijskog posjeta studenata kompleksu za pročišćavanje otpadnih voda.

Projekt HATCH, punog naziva „Hadriaticum Data Hub. Data management, protocols harmonization, preparations of guidelines: cross-border tools for maritime spatial planning decision-makers”, je ukupne vrijednosti 566.621,00 EUR od čega je 481.627,85 EUR financirano od strane Europske unije kroz ERDF i Interreg Italija-Hrvatska program prekogranične suradnje.

Projekt je proveden od 1.6.2022. do 30.6.2023. godine.

Partneri na projektu:
Sveučilište u Udinama (vodeći partner)
CORILA – Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti u Venecijanskoj laguni
Regija Marche
Istarsko Veleučilište
Institut Plavi svijet
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora

Pridruženi partneri:
Università Politecnica delle Marche
CNR-IRBIM
CNR-ISMAR
Università Iuav di Venezia
OGS

Više o projektu: https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/hatch
HATCH Data Hub geo-platforma: https://geoplatform.tools4msp.eu/apps/133/view#/

Kapitalizirani projekti:
https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/adswim
https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/ecomap
https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/saspas
https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/watercare
https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/ecoss
https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/crew
https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/soundscape