Zaštita podrazumijeva primjenu znanstvenih saznanja u očuvanju okoliša od njegova gubitka, narušavanja ili zanemarivanja. U Institutu Plavi svijet vjerujemo da znanstveni rad sam po sebi ne ispunjava naše obveze prema okolišu. Učinkovita zaštita podrazumijeva da proučimo ljudske aktivnosti koje utječu na okoliš i da pokušamo umanjiti potencijalnu štetu koja je rezultat tog djelovanja.

Zaštita ne podrazumijeva zabranu već zahtjeva da se zaštita vrsta i staništa uravnoteži s održivim razvojem. Održivo korištenje ili održivi razvoj temelji se na tri stupa društva: ekologiji, ekonomiji i sociologiji. Samo interdisciplinarnim pristupom koji uzima u obzir sva tri aspekta može se postići dugoročno očuvanje Jadranskog mora.

Ukoliko želite pomoći Institutu Plavi svijet u aktivnostima zaštite Jadranskog mora, posjetite našu “pridružite se” stranicu.

Ozlijeđeni dupin u blizini uzgajališta riba