Naziv projekta: UNDERSEA – UNDerwatER Soundscape beyond AIS

Šifra projekta: ITHR0200399

Financiranje: Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027

Institut Plavi svijet partner je na projektu UNDERSEA koji se provodi u suradnji s još sedam partnera iz Italije i Hrvatske, a sufinanciran je od strane Europske unije kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska.

Jadransko more jedno je od najprometnijih područja u Mediteranu, stoga ne čudi činjenica da se između 2014. i 2019. godine razina podvodne buke udvostručila. Povećanje podvodne buke rezultat je sve intenzivnijeg prometa rekreacijskih, turističkih te ribarskih plovila te ima štetan učinak na živi svijet u moru. Mnogim morskim organizmima zvuk je ključan za komunikaciju i prikupljanje informacija o okolišu. Pod morem zvuk putuje puno brže nego zrakom, stoga će nastala buka imati utjecaj i na morske organizme u udaljenijim područjima.

Cilj UNDERSEA projekta je unaprijediti znanje o podvodnom onečišćenju bukom u Jadranskom moru te uspostaviti niz učinkovitih prekograničnih mjera zaštite morske faune. Aktivnosti projekta će nadograditi temelje postavljene provedbom SAUNDSCAPE projekta (2019.-2021.), tako da će se prikupljati podatci na području čitavog Jadranskog mora, uključujući dodatna Natura 2000 područja. Analizirati će se podvodna buka uzrokovana pomorskim prometom tijekom različitih perioda i godišnjih doba, na temelju čega će se donijeti mjere za očuvanje okoliša i ublažavanje utjecaja pomorskog prometa na morski ekosustav.

Projektne aktivnosti:
– Uspostavljanje mreže za monitoring zvuka u podvodnom okolišu koja će pokriti cijelo Jadransko more
– Analiza satelitskih snimki u svrhu detektiranja plovila koja nisu u sustavu AIS
– Studija karakterizacije podvodne buke proizvedene od strane malih plovila kako bi se ustvrdio njihov doprinos nivou buke
– Analiza akustičnih snimki s ciljem detekcije relevantnih morskih vrsta
– Izrada projekcija zagađenja podvodnom bukom i preporuke za smanjenje istog

Partneri na projektu:
1. National Research Council of Italy (CNR)- vodeći partner
2. Institut za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet (BWI)
3. Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR)
4. Enviromental Protection Agency of Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG)
5. Cetacea Fundation (CF)
6. Apulian Regional Agency for Enviromental Prevention and Protection (ARPA Puglia)
7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (PIDNC/DNZ)
8. Hrvatski prirodoslovni muzej (CNHM)

Trajanje projekta: 01. veljače 2024. – 31. srpnja 2026.

Ukupna vrijednost projekta: 2.219.960 € (ERDF 1.775.968 €)

Proračun Instituta Plavi svijet: 310.050 € (ERDF 248.040 €)