Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, Institut za more i Dječji vrtić Cvrčak partneri su na projektu “Čisti otok, čisto more” sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.


CILJEVI

Specifični cilj projekta je educirati i senzibilizirati nove generacije otočana za probleme nepravilnog odlaganja otpada i ukazati na važnost i metode smanjenja količina pojedinih vrsta otpada u svakodnevnom životu. Dodatni cilj je razvoj pozitivne svijesti o okolišu među mladim generacijama čime će se osigurati osnova za njihovo odgovorno ponašanje u budućnosti. Posredno se putem razgovora i komunikacije djece i mladih međusobno te s roditeljima i starateljima bitni sadržaji projekta prenose i širem krugu ljudi čime se pozitivno djeluje na osvještavanje o potrebi zaštite okoliša.

 

AKTIVNOSTI

a) Podizanje svijesti o problemu otpada među djecom u dobi od 6-10 godina (radionice o pravilnom postupanju s otpadom, likovne radionice oslikavanja torbi, priprema edukativne slikovnice, terenski izleti za korisnike)
b) Podizanje svijesti o problemu otpada među mladima u dobi od 15-18 godina (radionica o morskom otpadu, 2 akcije čišćenja obale i podmorja, okrugli stol o morskom otpadu, priprema i postavljanje edukativnih info-tabli o problemu morskog otpada, stručni terenski izlet za korisnike)
c) Promotivne aktivnosti (priprema plakata o izložbi, izložba oslikanih torbi, kratki video o projektu)
d) Upravljanje projektom (sastanci projektnih partnera, priprema sadržaja radionica, nabava potrebne opreme, analiza i evaluacija provedenih aktivnosti, izrada izvještaja o projektu)

Pogledajte provedene projektne aktivnosti u ovom kratkom videu.


OČEKIVANI REZULTATI

Osnovni očekivani rezultat projekta je uspješna edukacija djece i mladih s otoka Lošinja o smanjenju količina otpada, odvojenom sakupljanju i pravilnom odlaganju pojedinih vrsta otpada te ponovnoj uporabi i recikliranju. Putem niza ciljanih i pažljivo osmišljenih projektnih aktivnosti planiramo utjecati na stjecanje ispravnih navika o postupanju s otpadom u svakodnevnom životu kao preduvjet odgoja budućih građana i građanki odgovornih za svoje postupke prema okolišu. Budući da djeci i mladima ostavljamo na korištenje prirodnu baštinu, njezina budućnost ovisiti će upravo o rezultatima našeg sadašnjeg rada na njihovoj edukaciji o zaštiti okoliša.


PARTNERI

Institut za more

Dječji vrtić Cvrčak

 

TRAJANJE PROJEKTA

01.01.2022. – 31.12.2022.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

70.760,08 kn

od toga 49.785,13 kn sufinancirano sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije