S početkom 2019. godine Institut Plavi svijet počeo je s provedbom projekta „marGnet – Mapping and recycling of marine litter and Ghost nets on the sea-floor“ financiranog iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) u sklopu natječaja Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EASME) „Održiva plava ekonomija“ (EASME/EMFF/2017/1.2.1.12/S2/05/SI2.789314).

Ciljevi projekta odnose se prvenstveno na pronalaženje inovativnih modela rješavanja problema otpada u moru. Fokus je stavljen na otpad koji se karakterizira kao napušteni, izgubljeni ili odbačeni ribolovni alati te drugi otpad nastao na moru kao posljedica različitih aktivnosti kao što su plovidba, ribolov i marikultura. U sklopu projekta kartirati će se odabrani dijelovi morskog dna na području venecijanske lagune i cresko-lošinjskog akvatorija kombiniranjem multisenzorskih uređaja visoke rezolucije koji uključuju korištenje akustičnih signala. Također, u planu je i razvoj računalnog modela predviđanja lokacije potonuća određenih vrsta otpada u moru te priprema odgovarajućih alata i smjernica za donosioce odluka u procesu razvoja relevantnih politika.

Otpad prikupljen tijekom različitih projektnih aktivnosti mjerenja i kartiranja, kao i promotivnih ronilačkih akcija čišćenja, biti će adekvatno zbrinut te će se plastični dijelovi reciklirati na inovativni način u biodizelsko gorivo za pokretanje plovila. Očekujemo da će sam proces reciklaže prikupljenih ribarskih mreža i ostale plastike s morskog dna biti prikazan i promoviran široj javnosti u sklopu demonstracijskih dana koji će biti organizirani u Veneciji i Malom Lošinju tijekom iduće godine. Zajedno s našim partnerima na projektu nadamo se da će predviđeni ciljevi biti ostvareni te da će neka od spomenutih inovativnih tehnologija i rješenja jednog dana naći širu primjenu u praksi.

Partneri na projektu:

  1. Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine (CNR – ISMAR), Italy – koodinator
  2. Laguna Project s.n.c.,Italy
  3. Blue World Institute of Marine Research and Conservation (BWI), Croatia
  4. Sintol srl, Italy
  5. Techneprojects srls, Italy

Trajanje i vrijednost projekta:

Troškovi projektnih aktivnosti – 611.792 € / dodijeljena financijska potpora EU – 488.575 € (80%)

Trajanje projekta 24 mjeseca: Početak 01/01/2019 – Kraj 31/12/2020

Saznajte više: www.margnet.eu