Usvojite dupina

Usvajanjem dupina podržavate Jadranski projekt dupin, najduži znanstveno-istraživački projekt u regiji. Vaša velikodušna potpora omogućuje nam da i dalje provodimo naše aktivnosti istraživanja i zaštite dobrih dupina, ali i svih ostalih vrsta dupina i kitova u Jadranu te da povećamo svijest javnosti o njima na lokalnoj i nacionalnoj razini. To je ujedno i potpora koja također omogućava održavanje Dana dupina i kontinuiranu provedbu obrazovnih aktivnosti u Lošinjskom edukacijskom centru o moru te promicanje sveobuhvatne zaštite Jadrana i općenito morskog okoliša.

USVAJANJEM DUPINA POMAŽETE…

Select a dolphin

  • Duje

  • Elmar

  • Elsa

  • Nola

Select adoption option

€30

E-USVAJANJE

€40

STANDARDNI USVAJATELJSKI PAKET

€50

USVAJATELJSKI PAKET ZA DJECU

Please type-in your details

  • 0,00 €