Zapanjujuće je da Jadranski projekt dupin djeluje 30 godina i ponosni smo što smo od osnutka Instituta Plavi svijet 1999. godine uspješno pokrenuli i druge projekte u sklopu programa edukacije, znanosti i zaštite. Provođenjem Jadranskog projekta dupin značajno smo doprinijeli zaštiti ove vrste i očuvanju morskog okoliša u cjelini. Neka od postignuća našeg trenutnog djelovanja koje u stvarnosti i nema svoj kraj su:

2002. smo nadležnim tijelima vlasti predali prijedlog za osnivanje zaštićenog morskog područja za dupine u Kvarneriću (sjeverni Jadran), te je ono 2006. godine proglašeno prvim morskim rezervatom za dupine u Sredozemnom moru;

2003. smo otvorili prvi edukacijski centar o moru u Jadranu kojeg je posjetilo više od 100 000 ljudi;

2010. smo organizirali i proveli prvo istraživanje Jadrana iz zraka s ciljem utvrđivanja brojnosti i raspodjele velikih morskih kralježnjaka te time stvorili temelje za provedbu daljnjeg monitoringa u Jadranskom moru;

2012. Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović svečano je otvorio Oporavilište za morske kornjače kojem je svrha pružanje stručne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama;

2013. smo organizirali i proveli drugo istraživanje Jadrana iz zraka s ciljem utvrđivanja brojnosti i raspodjele velikih morskih kralježnjaka te stekli nova saznanja potrebna za stvaranje Atlasa njihove raspodjele u Jadranu kao i za razvoj strategije zaštite kitova i morskih kornjača u Jadranu;

2016. započeli smo dug proces stvaranja Muzeja znanosti o moru, osmišljenog kao objekta 21. stoljeća koji kombinira interdisciplinarnu edukaciju sa zaštitom morskog okoliša;

Istaknuli smo važnost zaštite morskog okoliša putem 134 televizijska pojavljivanja (u Hrvatskoj, Italiji, Crnoj Gori, Njemačkoj, UK, SADu i Japanu), 248 radijskih gostovanja i 496 novinskih članaka.

Nagrade za naš rad

 • Institut Plavi svijet dobio je priznanje bivših Predsjednika RH, dr Ive Josipovića (2014) i  Stjepana Mesića (2004); [link]
 • Institut Plavi svijet primio je nagradu “Information Society Award” od UN World Summita za najbolju internetsku stranicu u kategoriji “Znanost i tehnologija” u Hrvatskoj te osvojio UN World Summit nagradu u kategoriji E-sadržaj i kreativnost u 2003. godini;
 • Prirodoslovni dokumentarni film “Otvoreno more” Instituta Plavi svijet, koji je snimljen i produciran u suradnji sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Hrvatskim prirodoslovnim muzejem primljen je u službenu konkurenciju “37. Svjetskog festivala podmorske fotografije i dokumentarnog filma” održanog  u Marseilles-u (Francuska) 2010. godine na kojem je osvojio nagradu “Prix del’Institut oceanographique – Fondation Albert 1er, Prince de Monaco”. Dokumentarac je naknado emitiran više puta na Hrvatskoj Radio Televiziji;
 • Turistička zajednica Grada Malog Lošinja dobila je nagradu “International Premio Turismo – Responsabile Italiano 2009 – 2010” na natjecanju kojeg je organizirao tursitički magazin “L’ Agenzia di Viaggi” u kategoriji “Regional Tourist Office” zahvaljujući prvenstveno radu Instituta Plavi svijet na istraživanju i zaštiti morskog okoliša s posebnim naglaskom na osnivanju prvog zaštićenog morskog područja za dupine u Mediteranu, organiziranju manifestacije „Dan dupina“ te programu “Usvajanje dupina“;
 • Institut Plavi svijet primio je nagradu CBTour 2013. u kategoriji ‘Najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma’ od Hrvatske gospodarske komore, Energetske Unije i Hrvatskog Ministarstva turizma za planiranje i dizajn Muzeja znanosti o moru;
 • Lošinjski edukacijski centar o moru Instituta Plavi svijet primio je posebno priznanje Turističke zajednice Lošinja u 2013. godini za izvanrednu uslugu posjetiteljima na temelju procjene „Tajni gost na Lošinju“;
 • Institut Plavi svijet osvojio je nagradu u kategoriji Održivi turizam, u području brige za okoliš na Danima hrvatskog turizma 2015. godine. Nagradu je predao Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras.

Nagrade i priznanja:

U zaštiti

 • Predlaganje i pomoć pri osnivanju prvog morskog rezervata za dobre dupine na Mediteranu koje je u prosincu 2014. godine proglašeno cresko-lošinjskim područjem od značaja za zajednicu (SCI) unutar Natura 2000 ekološke mreže Europske Unije;
 • Rad Instituta Plavi svijet bio je poticaj za utvrđivanje drugih važnih područja za dupine i predlaganje njihove zaštite kroz uvrštavanje u područja od značaja za zajednicu što je rezultiralo osnivanjem 5 novih Natura 2000 područja za ovu vrstu u Hrvatskoj;
 • Naš prijedlog za osnivanje drugih Natura 2000 područja kojima će se omogućiti zaštita kitova i morskih kornjača u otvorenom dijelu Jadrana prihvaćena je te je od zemalja članica EU ( Hrvatske, Italije i Slovenije) zatražen službeni prijedlog značajnih područja u otvorenom moru koje je potrebno zaštititi;
 • Institut Plavi svijet snažno se suprostavio provođenju seizmičkih istraživanja u svrhu pronalaženja ugljikovodika u Jadranu, koja su bila organizirana u suprotnosti sa zakonom tj. bez prethodnog provođenja studije utjecaja na okoliš i bez ikakvih mjera zaštite ili praćenja stanja u okolišu. Također, Institut Plavi svijet uspješno je lobirao međunarodna nadležna tijela kako bi se onemogućilo provođenja ovakvih ili sličnih aktivnosti u budućnosti, pozivajući se na međunarodne sporazume čiji je supotpisnik Republika Hrvatska. Kao posljedica toga, Hrvatska je vlada zatražila provođenje Strateške studije utjecaja na okoliš te dala nalog za primjenu obvezujućih pravila prilikom izvođenja seizmičkih aktivnosti te provođenje monitoringa stanja u okolišu;
 • Institut Plavi svijet je u sklopu NETCET projekta sudjelovao u razvijanju zajedničke strategije zaštite skupine kitova i morskih kornjača u Jadranu koju su usvojila nadležna tijela Vlada zemalja Jadranskog bazena;
 • Institut Plavi svijet je stručno savjetovao nadležna tijela u Jadranskoj regiji te međunarodne sporazume (ACCOBAMS; RAC/SPA) o zaštiti morskih staništa i vrsta kako bi se osigurala usklađenost njihove zaštite sa međunarodnim obvezama; Institut Plavi svijet trenutno radi na stručnom savjetovanju nadležnih tijela RH pri sastavljanju nacionalnih smjernica za ublažavanje utjecaja antropogene buke na morski okoliš;
 • Izvještaj kojeg je Institut Plavi svijet predao RAC/SPA – Centru regionalnih aktivnosti za posebno Zaštićena područja pridonio je izmjeni postojećeg prijedloga mreže ekološki i biološki značajnih područja u Jadranu te su identificirana tri nova područja čije je uvrštavanje u postojeću mrežu prihvaćeno na dvanaestom sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (Odluka XII/22: Morska i obalna raznolikost: ekološki i biološki značajna morska područja (EBSAs);
 • Institut Plavi svijet je uključen u razvijanje nacionalnog programa praćenja velikih morskih kralježnjaka u sklopu Okvirne direktive o morskoj strategiji (ODMS);
 • Institut Plavi svijet  je uspješno organizirao međunarodne sastanke ureda ACCOBAMS-a, sastanke u sklopu MarCons COST Action projekta financiranog od EU i UNEP projekta Upravljanja morskim zaštićenim područjima;
 • Institut Plavi svijet je pružio potporu kampanji protiv otvaranja delfinarija u Hrvatskoj koja je rezultirala izglasavanjem zakona protiv takvih i sličnih radnji u budućnosti;
 • Institut Plavi svijet je pružio potporu spriječavanju otvaranja delfinarija u Crnoj Gori savjetovanjem njihove Vlade i znanstvenika;
 • Institut Plavi svijet  je osmislio pravila ponašanja za aktivnosti organiziranog promatranja dupina koja je Ministarstvo zaštite okoliša RH prihvatilo kao svojevrstan standard;
 • U razdoblju 2007.-2016. godine u Institutu Plavi svijet spasili smo 22 ozlijeđene kornjače koje su kasnije uspješno vraćene u more.

U znanosti

 • Institut Plavi svijet omogućio je širenje djelovanja Jadranskog projekta dupin koji se odvija već 30 godina te predstavlja najduže kontinuirano istraživanje jedne rezidentne zajednice dobrih dupina u Europi;
 • 386 eko-volontera pridružilo se našem programu u razdoblju 2002.-2017. godine: 345 na Lošinju, 22 u sjevernoj Dalmaciji te 10 na Visu;
 • 51 student iz 11 zemalja svijeta – Hrvatske, Italije, Njemačke, UK, SAD, Slovenije, Mađarske, Španjolske, Portugala, Finske i Irske – uspješno su izradili svoje završne radnje u Institutu Plavi svijet: 6 doktorskih radnji, 26 magistarskih radova te 10 diplomskih radova;
 • Ugostili smo više od 386 eko-volontera koji su sudjelovali u radu Jadranskog projekta dupin uključujući sakupljanje i obradu znanstvenih podataka;
 • Od 2000. godine, naše je istraživanje rezultiralo objavljivanjem više od 65 znanstvenih radova (članci u znanstvenim časopisima, knjige, itd.) u međunarodnim časopisima te smo od 2008. godine sudjelovali na 35 znanstvenih konferencija;
 • Podržali smo i doprinijeli provođenju znanstvenih istraživanja kitova u Crnoj Gori, Italiji, Albaniji i Hrvatskoj;
 • Priznati stručnjaci: Članovi tima Instituta Plavi svijet dio su međunarodnih znanstvenih tijela uključujući znanstveni odbor ACCOBAMS-a, ODMS tehničku grupu za podvodnu buku, Međunarodnu komisiju za kitolov (IWC) i Međunarodnu komisiju za istraživanje Mediterana (CIESM).

U edukaciji

 • Naši su edukacijski programi uvršteni u kurikulum osnovnoškolskog obrazovanja te su sastavni dio pojedinih udžbenika prirode i društva, u sklopu edukacijskih programa odobreno je provođenje terenske nastave od strane Hrvatske agencije za znanost i obrazovanje;
 • U edukacijskim aktivnostima Instituta Plavi svijet koje se odvijaju u Lošinjskom edukacijskom centru o moru od 2003. godine sudjelovalo je više od 1100 školskih grupa te ukupno 43 000 djece;
 • Organizirali smo treninge o edukacijskim metodama vezanim uz istraživanje kitova te njihovu primjenu u zaštiti okoliša za desetke istraživača iz Europe (Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Italije, Slovenije, Grčke, UK) i Amerike (SAD-a i Kanade);
 • U razdoblju od 2005.-2012. godine održali smo radionice na temu zaštite morskog okoliša za više od 200 studenata iz cijelog svijeta u sklopu Međunarodne škole konzervacijske biologije;
 • Od 2000. godine kroz programe eko-volontiranja proveli smo treninge o istraživanju kitova za više od 400 osoba;
 • Održali smo više od 245 stručnih radionica na kojima je prisustvovalo oko 7000 osoba;
 • Više od 100 000 ljudi posjetilo je Lošinjski edukacijski centar o moru u Velom Lošinju od njegovog otvaranja 2003. godine.