Cilj projekta je razvijati nove oblike obrazovanja za poticanje kompetencija društva i gospodarstva potrebnih u budućnosti. Projektom se naglasak stvara na povezivanje inovacijskih i znanstvenih obrazovnih strategija s društvenim i globalnim potrebama. Stoga se uključene škole poziva odmaknuti od tradicionalnih oblika učenja prema novim pristupima koji aktivno uključuju škole u lokalne zajednice gdje škole postaju pokretači promjena i potiču učenike da se aktivno uključe i upoznaju društvene aktere svoje sredine.

Nositelj projekta je grčka škola Ellinogermaniki Agogi, uz još 11 partnerskih organizacija s područja Europe i Izraela, a Institut Plavi svijet je uključen kao pridružena treća strana.

Projekt se provodi u periodu od kolovoza 2020.- kolovoza 2023. Partnerske organizacije su nacionalni koordinatori 420 uključenih škola od kojih je 12 s područja Republike Hrvatske i njima podršku pruža Institut Plavi svijet kroz ulogu nacionalnog koordinatora.

Projekt ‘SALL – Škole kao životni laboratorij’ je financiran iz programa Horizon 2020 za istraživanje i inovacije Europske unije pod identifikacijskim brojem 871794.