Okosnica djelovanja Instituta Plavi svijet je Jadranski projekt dupin, dugogodišnje znanstveno istraživanje dobrih dupina u Jadranskom moru. Od početka osnivanja 1999. godine Institut Plavi svijet je samostalno vodio te je u partnerstvu s drugim institucijama i nevladinim udrugama radio na razvoju i provedbi politika zaštite za zaštitu Jadranskog mora. Tijekom godina naš je interes za zaštitu proširen na sve velike morske kralježnjake, uključujući morske kornjače, morske pse i raže, te na planiranje zaštite, uključujući zaštićena područja i prostorno planiranje na moru. U ovom dijelu naglasit ćemo dio rada Instituta Plavi svijet posvećen istraživačkim projektima i projektima zaštite.

Naš interes za zaštitu proširio se i uključuje sve velike morske  kralježnjake