Najznačajniji projekt Programa zaštite vrsta i okoliša svakako je osnivanje posebnog zoološkog rezervata za dobre dupine u Cresko-lošinjskom području koje je u prosincu 2014. godine proglašeno područjem od značaja za zajednicu (SCI) unutar Natura 2000 ekološke mreže Europske Unije. Unatoč tome što prvi službeni prijedlog za zaštitu ovog područja datira iz 1992. godine, proces uspostavljanja zaštite u ovom području imao je mnogo uspona i padova.

Službeno proglašenje zaštićenog područja mora

Ovo Natura 2000 područje utemeljeno je na vjerojatno najbogatijem setu znanstvenih podataka u Hrvatskoj. Istraživanja dobrih dupina na području Lošinjskog akvatorija sustavno se provode od 1990. godine. Pratili smo odrastanje mnogih jedinki i njihovih potomaka. Upravo temeljem našeg rada, područje Lošinjskog akvatorija postalo je poznato kao dobro dokumentirano i iznimno važno stanište jedne rezidentne zajednice dobrih dupina. Stoga će uključivanje ovog područja u Natura 2000 mrežu doprinijeti zaštiti dobrih dupina ali i morskih staništa mnogih drugih ugroženih vrsta koje žive na ovom području.

Morski vranac

Ovo je područje važno i za mediteransku populaciju glavatih želvi (Caretta caretta), mediteranski endem – morsku cvjetnicu posidoniju (Posidonia oceanica), koraligenske biocenoze i gniježđenje morskog vranca (Phalacrocorax aristotelis). Tijekom istraživanja provedenih na ovom području dokumentirane su 152 vrste morske flore i 303 vrste morskih beskralježnjaka (7 strogo zaštićenih i 9 zaštićenih) te 112 vrsta riba (od kojih se 19 smatra ugroženima u Hrvatskoj).

Dobri dupini

Ovo područje osim važne prirodne baštine ima i značajnu kulturnu baštinu. U 1999. godini u blizini otočića Orjule, u samom središtu ovog Natura 2000 područja, pronađena je originalna grčka statua, replika Lizipovog Apoksiomena neprocijenjive vrijednosti. Ovaj brončani kip izložen je u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju.