Kako bi nadopunili postojeće znanje o rasprostranjenosti, korištenju staništa i ekologiji  obalnih dobrih dupina u Jadranskom moru, 2013. godine proširili smo lošinjsko područje istraživanja prema jugu i započeli Jadranski projekt dupin Sjeverna Dalmacija (JPD SD). Cilj ovog projekta je istraživanje dobrih dupina koji nastanjuju akvatorij Sjeverne Dalmacije – od otoka Silbe i Oliba na sjeveru do otoka Žirja i Zlarina na jugu. Novo područje istraživanja nalazi se južno od Cresko-lošinjskog arhipelaga i sjeverno od Viškog arhipelaga, obuhvaćajući Nacionalni park Kornati i Park prirode Telašćica, kao i dva Natura 2000 područja za dobre dupine. Pokretanjem Jadranskog projekta dupin Sjeverna Dalmacija istraživački timovi Instituta Plavi svijet pokrivaju područje istraživanja koje se neprekidno proteže na 300 km što pruža nevjerojatnu mogućnost istraživanja svih aspekata života obalnih i pučinskih zajednica dobrih dupina u Jadranskom moru.

Dupini u zoru

Jadranski projekt dupin Sjeverna Dalmacija popunjava značajan nedostatak saznanja o statusu dobrih dupina koji nastanjuju ovo područje. Naše poznavanje opće rasprostranjenosti ove vrste duž jadranske obale ukazuje na njihovu kontinuiranu rasprostranjenost, ali i da ove životinje pokazuju rezidentnost prema određenim područjima i ne poduzimaju veće migracije. Istraživanjem u sklopu Jadranskog projekta dupin Sjeverna Dalmacija prikupljaju se važne informacije o povezanosti između ostala dva područja istraživanja te se može očekivati da ćemo tu susresti neke jedinke poznate iz dosadašnjeg rada istraživačkih postaja na Lošinju i Visu. Nove informacije omogućiti će nam utvrđivanje područja kretanja različitih zajednica dobrih dupina – jedan od ključnih dosad nedostupnih podataka. Također, omogućuju nam preciznije utvrđivanje brojnosti i strukture populacije dobrih dupina te istraživanje interakcija između lokalnih zajednica. Ovi podaci izravno su povezani s mjerama zaštite s obzirom da potkrepljuju donošenje odluka i učinkovitiji sustav monitoringa u budućnosti.

Područje Sjeverne Dalmacije zbog svoje veličine obuhvaća različita staništa, prije svega labirint uskih i plitkih kanala unutar Kornatskog arhipelaga te različite stupnjeve izloženosti ljudskim aktivnostima poput urbaniziranih (Zadar) i turistički razvijenih područja (Biograd, Murter i Vodice), područja za ribolov i brojnih ribogojilišta. Nadalje, obuhvaća i udaljena i izolirana područja gdje je ljudski utjecaj još uvijek neznatan (npr. zapadna strana Dugog otoka i Nacionalnog parka Kornati). Ovakva raznolikost prirodnih i antropogenih čimbenika čini ovo područje pravim “prirodnim laboratorijem” za proučavanje složenih poveznica između dobrih dupina i njihovog staništa.

Ribogojilište u blizini Zadra

Pročitajte više o ostalim istraživačkim postajama:

Vis