Pogledajte objavljene natječaje Instituta Plavi svijet klikom na jednu od stavki na popisu:

Poziv na dostavu ponuda za izradu kratkog videa za potrebe projekta HATCH sufinanciranog od strane EU krot Interreg Italy-Croatia program.

Poziv na dostavu ponuda u okviru projekta Dolphin Experience: Lowering Fishing Interactions, LIFE18 NAT/IT/000942 sufinanciranog sredstvima LIFE programa Europske Unije:

Natječaji i pozivi na dostavu ponuda:

Nabava opreme u sklopu projekta   SOUNDSCAPE – Zvučni okoliš sjevernog Jadrana i njegov utjecaj na morske biološke resurse

Poziv na dostavu ponude za usluge stručne pomoći u provedbi projekta SOUNDSCAPE

Poziv na dostavu ponuda za izradu studije o N2K ciljnim vrstama