Prugasti dupin

Prugasti dupin (Stenella coeruleoalba) je mali pučinski dupin rasprostranjen širom svijeta u umjereno toplim i tropskim vodama. Najčešća je vrsta dupina u Sredozemnom moru. Otvorene vode južnog dijela Jadrana nastanjuje populacija od oko 20.000 jedinki. Povremeno ih se može  opaziti  u srednjem, pa čak i sjevernom dijelu Jadrana u području otoka Lošinja i Krka. Prugasti dupini okupljaju se u velike skupine. Veličina skupine stalno se mijenja, može varirati od desetak do nekoliko stotina jedinki. Životni vijek im je procijenjen na oko 58 godina. Budući da su oceanska vrsta, prugasti se dupini uglavnom hrane manjom ribom koja se kreće u plovama i lignjama. U potrazi za hranom mogu roniti i do 700 metara. Prugasti dupini su vrlo brzi plivači, a u Sredozemnom moru  kreću se prosječnom brzinom od 15 km/h. Vrlo su aktivni i često skaču uvis nekoliko metara te pokazuju razne vještine iznad površine mora. U Sredozemnom moru nemaju prirodnih neprijatelja, no najveću prijetnju im predstavljaju ljudi. Veliki broj jedinki strada slučajnim ulovom u mrežama stajaćicama za lov tuna i sabljarki. Uništavanje staništa i pretjerani izlov ribe uzrokovali su smanjenje raspoloživih resursa hrane. Nedavno izbijanje epidemije morbillivirusa u Sredozemnom moru  uzrokovalo je smrtnost više tisuća prugastih dupina, a  povezano je sa smanjenom otpornosti na bolesti uzrokovane zagađenjem.