Dupin s ulovom

Tijekom 2004. godine provodili smo istraživanja poluprobavljenog želučanog sadržaja uginulih dupina kako bi utvrdili čime se hrane. Dobri dupini su oportunistički lovci te se hrane raznovrsnim plijenom koji uključuje ribe i glavonošce. Analiza je ukazala na prisutnost oštrih rožnatih čeljusti glavonožaca te otolita – struktura lociranih u šupljini unutarnjeg uha riba koje se u želucu sporije probavljaju. Veličina i oblik otolita varira ovisno o vrsti ribe, a građeni su većim dijelom od kalcijeva karbonata i želatinozne tvari koji taloženjem tvore zimske i ljetne prstenove na otolitima na temelju kojih se može utvrditi veličina i starost ribe. U svhu što jasnije identifikacije, otoliti se bojaju u crvenu boju korištenjem crvenog markera. Slično tome, klasifikacija glavonožaca temelji se na donjim rožnatim čeljustima. Tijekom istraživanja identificirano je više od 50 vrsta riba. U razdoblju od 2000. – 2008., analizirano je 25 želučanih sadržaja uginulih dupina. Rezultati istraživanja ukazuju da se dupini na ovom području hrane uglavnom pridnenom ribom iz porodice Sparidae te sa oslićem (Merluccius merluccius) i skušom (Trachurus sp.). Utvrđeno je da je najzastupljeniji glavonožac u prehrani dupina lignja (Teuthoidea). Kontinuirano praćenje prehrambenih navika od velikog je značaja budući da i male promjene u odabiru plijena mogu imati utjecaj ne samo na riblji fond već i na jačanje kompeticije s ribarima.

Dupini prate koćarice

Identifikacija plijena temeljena na analizi želučanog sadržaja ima određena ograničenja i često ne ukazuje na cjelokupan plijen kojim se dupin hranio, ni na eventualne promjene u ponašanju jedinke. Tijekom 2011. godine koristili smo novu metodologiju koja uključuje analizu stabilnih izotopa dušika i ugljika iz uzoraka kože i masnog tkiva koji se sakupljaju biopsiranjem slobodnih jedinki. Analizom stabilnih izotopa utvrdili smo potpuno nove činjenice vezane uz hranjenje dobrih dupina. Naime, analize ukazuju kako dobri dupini u viškom akvatoriju u potpunosti mijenjaju prehrambene navike ovisno o raspoloživosti plijena. Saznali smo da, iako se dupini u viškom području (kao i dupini na području Lošinja) hrane uglavnom pridnenim vrstama ribe tijekom gotovo cijele godine, ipak zbog velike raspoloživosti sitne plave ribe u zimskim mjesecima i tijekom ranog proljeća mogu u potpunosti prijeći na konzumiranje srdele i druge sitne plave ribe koja se pojavljuje u velikim plovama.