Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora proveo je istraživanje iz zraka na području Jadranskog mora u suradnji s Institutom za zaštitu okoliša i istraživanje (ISPRA) iz Rima. Cilj suradnje je bio utvrditi brojnost i rasprostranjenost dobrih dupina (Tursiops truncatus) i drugih vrsta kitova (Cetacea) od posebnog interesa za zaštitu u Jadranu. Ovo istraživanje pružilo je prve potpune podatke o rasprostranjenosti i brojnosti ovih zaštićenih vrsta na razini cjelokupnog Jadrana te predstavlja osnovne podatke za procjenu njihova statusa i daljnje planiranje praćenja istih. Istraživanje iz zraka se provelo u 2010. i 2013., godini, a tim je bio sastavljen od četiri znanstvenika koji su prelijetali Jadran od istočne do zapadne obale po unaprijed određenim linijama, u dvomotornom visoko-krilnom avionu. Istraživačka metoda prebrojavanja iz zraka koristi se širom svijeta kako bi se procijenile veličine populacija i status raznih ugroženih vrsta čime se ispunjavaju i brojne nacionalne i međunarodne obveze. Tako npr. u Sjedinjenim Američkim Državama, Nacionalna uprava za morsko ribarstvo (NOAA) redovno koristi zračno prebrojavanje u okviru obveza prema nacionalnom Zakonu o zaštiti morskih sisavaca. U Europi se ista metoda koristila kako bi se proučila raspodjela i brojnost malih kitova u Atlantskom oceanu, Sjevernom moru (SCANS) i Mediteranu. Istraživanje je podržano i Sporazumom o zaštiti kitova u Crnom moru, Mediteranu i dijelu Atlantskog oceana (ACCOBAMS) kao obaveza država članica da osiguraju zaštitu raznih vrsta kitova u njihovim nacionalnim vodama.

Pretraživanje iz zraka

Sve nadležne nacionalne institucije jadranskih zemalja – Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Albanije su poduprle ovaj projekt te izdale sve potrebne dozvole za istraživanje i prelet. Tijekom preleta, prikupljeni su podatci i o drugim velikim morskim kralješnjacima, kao što su glavata želva (Caretta caretta), golub uhan (Mobula mobular) i drugim morskim životinjama ( npr. ražama, sabljarkama, tunama i bucnju). U 2010. i 2013. godini opaženo je 2767 skupina velikih morskih kralješnjaka uključujući 2115 skupina morskih kornjača, 426 skupina svih kitova od toga 245 skupina dobrih dupina, 145 skupina prugastih dupina, a opažene su i morske raže konkretno 145 skupina goluba uhana.