Istraživanje utjecaja podvodne buke

Primjenom pasivne bio-akustike u Lošinjskom akvatoriju 2004. godine započelo je istraživanje utjecaja podvodne buke na dupine i njihovo korištenje staništa. Na velikim dubinama gdje je smanjena vidljivost, dupini se oslanjaju na sluh kako bi dobili podatke o okolišu u kojem se nalaze. S vremenom su razvili visoko sofisticirani sistem odašiljanja i primanja zvuka nazvan eholokacija, koju koriste za komunikaciju, detekciju plijena, lociranje potencijalnih prijetnji, orijentaciju i navigaciju. Zvuk koji dupini proizvode razlikuje se ovisno o njihovoj aktivnosti. Upotreba hidrofona (pasivno akustične naprave za snimanje pod vodom) omogućuje proučavanje zvukova koje dupini proizvode, praćenje podvodne buke i kako ona utječe na njihovo korištenje staništa. Dugoročno praćenje podvodne buke pomoću hidrofona i snimača zvuka provelo se na već unaprijed određenim lokacijama u Cresko-lošinjskom akvatoriju te se istovremeno bilježila prisutnost plovila. Ova metoda prikupljanja podataka nam je omogućila definiranje kritičnih područja s obzirom na razinu buke i prisutnost plovila. Analiza pokazuje da je u obalnim područjima, zbog jakog antropogenog pritiska i uzastopnog povećanja pomorskog prometa, povišena razina podvodne buke. Time se smanjuje sposobnost dupina da se akustički orijentiraju u svom okolišu te je uočeno da dupini izbjegavaju određena područja i odlaze s lokacija na kojima su inače viđeni.