Istraživačica fotografira oznake na leđnim perajama dupina

Fotoidentifikacija je uobičajena metoda utvrđivanja identiteta dupina i drugih životinja. Životinju se fotografira prilikom svakog opažanja, a na temelju ukupnog broja opažanja iste jedinke korištenjem metode „mark-capture“ može se napraviti procjena brojnosti populacije na određenom području. Tijekom svakog opažanja istraživač fotografira leđnu peraju dupina na kojoj se nalaze trajne, prirodne oznake. Od osobite su važnosti za međusobno raspoznavanje obilježja koja se nalaze na stražnjem rubu leđne peraje. Ove oznake, nastale tijekom života dupina, možemo usporediti s otiscima prstiju u ljudi. Na taj se način vrlo neinvazivnim putem sakupljaju podaci o opažanju jedinki, a fotografije opaženih jedinki pohranjuju se u katalog identificiranih jedinki. Katalog Jadranskog projekta dupin trenutačno sačinjava 2250 jedinki, svaka od kojih je imenovana ili joj je dan kod. Otprilike 180 jedinki stalno obitavaju na području Lošinjskog akvatorija te predstavljaju lošinjsku zajednicu dupina. Na isti je način utvrđeno da oko 400 jedinki obitava u Viškom akvatoriju dok je njih 160 rezidentno na području sjeverne Dalmacije. Ostale se jedinke povremeno opažaju na ovim područjima. Primjena ove metode doprinosi stvaranju detaljne slike stanja zajednica – korištenja staništa, stopi nataliteta i mortaliteta te o društvenoj povezanosti jedinki.