Priprema genetičkih uzoraka

Upoznavanje genetičke strukture populacije kod kitova pruža uvid u njihovu biologiju i ponašanje tijekom evolucije, ali i i tijekom kraćih vremenskih razdoblja. Takve informacije od velikog su značaja za razvoj strategije upravljanja i zaštite za dobre dupine koji se unatoč svojoj širokoj rasprostranjenosti suočavaju sa velikim izazovima osobito kod manjih zajednica ili populacija. Jasna prednost genetičkih istraživanja nad drugim metodama uključuje dobivanje jasnih rezultata i detaljnih informacija o jedinkama, populacijama i vrstama. Ipak, uzorkovanje teško dostupnih vrsta kao što su dobri dupini nije jednostavno pa se uzorci često prikupljaju u slučajevima pronalaska uginulih jedinki iako je porijeklo tih jedinki zbog strujanja mora uglavnom nepoznato. S napretkom neinvazivnih ili minimalno invazivnih metoda uzorkovanja živih jedinki kao što su struganje kože, sakupljanje oljuštene kože i  biopsiranje, savladane su neke od poteškoća uzorkovanja. Osim genetičke analize i utvrđivanja spola, takvi uzorci mogu rezultirati novim saznanjima o prehrani dupina te prisutnosti teških metala u tkivu uzorkovanih životinja.

Genetička analiza omogućuje definiranje populacije te istraživanje fitnesa populacije. To je iznimno važno kako bi se utvrdile pravilne mjere zaštite. Mi težimo primjeni holističkog pristupa u svrhu dobivanja informacija o genetičkoj strukturi populacije dobrih dupina u hrvatskom dijelu Jadrana. Naša se istraživanja temelje na korištenju neutralnih markera:

  • sekvence kontrolne regije mitohondrija (mtDNK),
  • 12 mikrosatelita
  • Egzonu 2 lokusa DQB MHC skupine II.

Sveukupno su izolirana i analizirana 53 uzorka tkiva dobrih dupina. Od toga, 39 uzoraka potječe od uginulih jedinki (2000-2008), a 14 je dobiveno biopsijom živih jedinki tijekom 2008. godine. Rezultati genetičke analize ovih uzoraka objavljeni su u znanstvenim radovima.