Nakon što je u prosincu 2018. završeno veliko seizmičko 3D istraživanje za konzorcij ENI/Novatek u blokovima 4, 5, 9 i 10, seizmičke aktivnosti u Crnoj Gori se nastavljaju. Ovaj puta seizmičko 3D istraživanje fokusirano je na blokove 26 i 30 koji su licencirani naftnoj kompaniji Energean. Seizmičko istraživanje provodi flota od tri broda: Ramform Titan – golemo plovilo za seizmičko istraživanje (kako ga vlasnici predstavljaju „najsnažniji i najučinkovitiji seizmički brod na svijetu sa proizvodnjom snage od 1,8 megawata kroz tri propelera varijabilnog okreta“…) i Thor Freyja i Sanco Sea kao pomoćna plovila seizmičkom istraživanju. Prema službenoj objavi, Ramform Titan vuče četrnaest 6,5 km dugih strimera koji su instalirani i testirani u periodu od 7. – 9. veljače nakon čega je započelo seizmičko istraživanje.

Istraživani blokovi pokrivaju područje plitkog kontinentalnog šelfa s dubinama do 100 m na svega 1000 m od obale, što omogućava da se aktivnosti seizmičkog broda lako mogu promatrati (i čuti) s obale . Područje kontinentalnog šelfa glavno je područje obitavanja dobrih dupina u Crnoj Gori te ovako intenzivne seizmičke aktivnosti uzrokuju do sad nezabilježeno uznemiravanje lokalne populacije. Rezultati istraživanja koje su objavili Fortuna i sur 2018. identificiralo je područje u kojem se trenutno odvija seizmičko istraživanje kao potencijalno Natura 2000 područje za dobre dupine, naglašavajući važnost ovog područja za vrstu. Nažalost, niti istraživače Instituta Plavi svijet (IPS) niti kolege s kojima smo objavili ovaj rad nisu kontaktirali izrađivači Studije utjecaja na okoliš za ovo seizmičko istraživanje. Štoviše, iako se službenim priopćenjem smiruje javnost navodeći kako se na seizmičkom brodu nalaze „službenik za komunikaciju i kontrolu stanja okoliša, promatrači morskih sisavaca i dva službenika za komunikaciju s ribarima“, njihova prisutnost na brodu ne može seizmičke aktivnosti učiniti sigurnim za morske organizme. Službenim priopćenjem navodi se kako je „monitoring nultog stanja okoliša, uključujući stanje i kretanje morskih sisavaca i morskih kornjača provedeno prije početka seizmičkog istraživanja“ čime se implicira kako je službena procedura procjene utjecaja bila utemeljena na rezultatima navedenih istraživanja. Na žalost, ova tvrdnja zapravo je „igra riječima“ jer u stvarnosti rezultati istraživanja „nultog stanja PRIJE seizmičkog istraživanja“ nisu uključeni u Studiju utjecaja na okoliš. „Istraživanje“ nultog stanja provedeno je vjerojatno samo nekoliko dana prije početka seizmičkog istraživanja (možda tijekom nekoliko dana pripreme seizmičkog istraživanja kad je brod Thor Freyja obilazio obalu prema određenim transektima što je vidljivo prema putanji broda). Stoga podaci prikupljeni uoči seizmičkog istraživanja nisu mogli biti uključeni u procjenu utjecaja na okoliš temeljem koje je izdana dozvola za provođenje seizmičkog istraživanja. Takve „pogreške“ u provođenju obveza omogućavaju da se seizmičko istraživanje provede bez stvarnih podataka o distribuciji i načinu korištenja staništa dobrih dupina i drugih morskih sisavaca i morskih kornjača i bez obveznog nadzora prije, za vrijeme i nakon provedbe seizmičkog istraživanja kako je propisano Strateškom studijom za Program istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u podmorju Crne Gore i brojnim međunarodnim sporazumima, čime se dodatno umanjuje mogućnost procjene stvarnog utjecaja ovog zahvata.

Na sreću, podaci iz prijašnjih istraživanja koja je proveo IPS u Jadranu, rezultati zračnog istraživanja koje je 2010 i 2013. proveo IPS sa partnerima te 2018 u okviru ACCOBAMS Inicijative za zračno istraživanje (ASI) i akustički podaci snimljeni HARP uređajem postavljenim u otvorenom moru ispred Dubrovnika poslužit će kako bi se utvrdilo stvarno „nulto stanje“ i utjecaj koje imaju seizmičke aktivnosti koje se provode u Crnoj Gori.