Prvo seizmičko istraživanje podmorja u Crnoj Gori je završilo. Brod „Polar Empress“ koji je provodio istraživanje krenuo je iz luke Bar 16. studenog oko 15 sati. Istraživanje je trajalo 33 dana te je završilo 19. prosinca 2018. u ranim jutarnjim satima. Prije polaska crnogorski dužnosnici izrazili su dobrodošlicu brodu koristeći uobičajene fraze o „transparentnosti, zaštiti okoliša, monitoringu istraživanja“ itd. no samo istraživanje kao i radnje koje su mu prethodile nisu bile sasvim transparentne.

Kako je navedeno u „Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za 3D geofizička istraživanja u podmorju Crne Gore “ (Eni Montenegro BV, 2017, 341 str), seizmički brod trebao je za sobom vući 24 zračna topa ukupnog volumena 5085 in3 (83,3 litre). No prema specifikacijama seizmičke opreme na brodu „Polar Empress“, brod je opremljen sa 22 strimera i nepoznatim brojem Bolt long-life zračnih topova volumena do 10.000 in3. To znači da je brod koji se koristio u Crnoj Gori mogao koristiti zračne topove dvostrukog volumena što za posljedicu ima značajno više buke od one koja je prezentirana i korištena za modeliranje utjecaja u Elaboratu. To u stvarnosti znači da bi Elaborat mogao biti u potpunosti netočan u prezentaciji vršne razine buke (PSL) od 256 dB* kao buke koju proizvode zračni topovi prilikom eksplozija i u prezentaciji utjecaja na vrste i dosega buke u okolišu!

No koliko je glasna buka od 256 dB*? Vršna razina buke koju proizvodi Boeing 747-400 prilikom uzlijetanja prema mjerenju Agencije za civilnu avijaciju Velike Britanije iznosi 100,7 dB. Kod ljudi, zvuk iznad 90 dB uzrokuje oštećenja sluha nakon dva sata izlaganja, a zvuk od 120 dB uzrokuje bol. Kod dupina i niže razine uzrokuju trajna oštećenja sluha čineći ih nesposobnima za preživljavanje u moru u kojem ovise o sluhu da bi se mogli snalaziti u okolišu. Zvuk koji se proizvodi tijekom seizmičkih istraživanja nakon što putuje tisućama metara do morskog dna i dalje je dovoljne jačine da može prodrijeti desecima kilometara u morsko dno. Seizmičko istraživanje može podići pozadinsku buku u moru za 20 dB u području većem od 300,000 km2. Pokušajte samo zamisliti sebe kako živite u okolišu u kojem svakih 10 sekundi deseci zračnih topova zajednički proizvode eksploziju čija buka je dvostruko veća od buke koju proizvodi najveći avion na svijetu prilikom polijetanja!

Što je još gore, zvuk se širi nekoliko puta brže i može se proširiti na stotinama puta veću udaljenost u vodi nego u zraku. Model širenja zvuka koji je izrađen za crnogorski Elaborat s ciljem procjene utjecaja buke proizvedene seizmičkim istraživanjem predvidio je da će se zvuk proizveden zračnim topovima čuti do sjevernog Jadrana s nivoima i preko 150 dB te sve do sjeverne Afrike s nivoima od 80 dB. Autori su zaključili da će se privremeni pomak praga čujnosti (što je zapravo privremeni gubitak sluha) kod dupina pojaviti na udaljenosti do 50 km od izvora! To znači da istraživanje ima značajan utjecaj na cjelokupno područje Crne Gore, da će utjecati na dupine u Hrvatskoj sve do Dubrovnika i Mljeta, u Albaniji do Drača i Karavaste te u većem dijelu otvorenog mora južne Italije. U Elaboratu je također procijenjeno da ozljede riba mogu nastupiti u radijusu od 60 m do 4 km od izvora, a smrt kod morskih kornjača može nastupiti u području od 20 m do 1,4 km! No uz sve to Elaborat je prihvaćen, a istraživanje je provedeno.

Tijekom seizmičkog istraživanja, seizmički brod „Polar Empress“ prešao je više od 6.600 km provodeći istraživanje, dok je unutar samih licenciranih blokova prešao približno 3.500 km. Uspoređujući kartu planiranog i stvarno provedenog istraživanja vidljivo je da je brod pokrio značajno veće područje od planiranog.

Ako pretpostavimo da su zračni topovi ispaljivali svakih 10 sekundi (što je prosječna brzina ispaljivanja u seizmičkim istraživanjima) možemo izračunati da je tijekom 33 dana seizmičkog istraživanja izvedeno oko 258.000 eksplozija (ako su svi zračni topovi ispaljivali istovremeno ili oko 7 milijuna ako gledamo svaki pojedinačno)! Također, brod je tijekom seizmičkog istraživanja povremeno bio manje od 4 km od obale. Stoga nije čudno da su ronioci prijavljivali ogromnu buku pod morem i glavobolju nakon vremena provedenog u moru. No morske životinje ne mogu se požaliti na stres i ozljede koje su pretrpjele. Na žalost, iako je predviđen kao jedan od uvjeta u „Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore”, nadležna crnogorska tijela nisu od izrađivača Elaborata zahtijevala da pruže osnovne informacije o statusu morskih sisavaca i morskih kornjača u području koje će biti pod utjecajem zahvata niti su koristila stvarne podatke o pojavljivanju i distribuciji vrsta u Crnoj Gori i okolnim područjima s ciljem evaluacije utjecaja. Jednako tako, koliko nam je poznato, niti nadležna tijela okolnih zemalja nisu uputile ikakve komentare ili zadrške zbog provođenja ovog seizmičkog istraživanja. Stoga nećemo biti u prilici procijeniti stvarnu štetu koju je ovo seizmičko istraživanje imalo na osjetljive vrste i njihovo stanište u južnom Jadranu. No evidentno je da je buka proizvedena ovim istraživanjem drastično utjecala na kvalitetu života posebice dupina te da će se dugotrajne ozljede njihovog slušnog aparata odražavati na populacije tijekom mnogo godina.

Tužno je, no patnje za jadranske dupine i morske kornjače još nisu završile s obzirom da drugi koncesionar – Energean – uskoro planira seizmičko istraživanje u priobalnim blokovima.

**S obzirom da se zvuk širi drugačije u različitim medijima (plinovi, tekućine, krute tvari) izmjerene razine zvuka koriste različite standardne referentne vrijednosti. Sve ovdje izražene vrijednosti u decibelima (dB) odnose se na 1µmPa/1m u vodi i 20µmPa/1m u zraku. S obzirom da se standardne referentne vrijednosti razlikuju između vode i zraka izražene vrijednosti se ne mogu direktno uspoređivati već su ovdje navedene kako bi dobili osjećaj buke koju proizvodi seizmičko istraživanje. Kao veoma grubu metodu pretvaranja vrijednosti moguće je jednostavno oduzeti 62 dB od vrijednosti izmjerene u vodi da bi se dobila usporediva vrijednost u zraku. To bi značilo da je 256 dB izmjereno u moru otprilike jednako vrijednosti od 194 dB izmjerenoj u zraku.