Južni Jadran interesantno je područje koje koristi više vrsta kitova i dupina. Veliki kit, Cuvierov kljunasti kit, glavati dupin, dobri dupin, prugasti dupin i ulješura zabilježeni su dosadašnjim istraživanjima i zračnim istraživanjima koje je Institut Plavi svijet proveo s partnerima. Također, najdublji dijelovi južnog Jadrana identificirani su i kao posebno važno područje za Cuvierovog kljunastog kita, posebno osjetljivog na buku.

Svi kitovi i dupini koriste zvuk za komunikaciju, a neki i za snalaženje i lov plijena. S obzirom da im je zvuk tako značajan, oni su posebno osjetljivi na buku i zvukove koje proizvode ljudske aktivnosti kao što su brodski prijevoz, podvodna gradnja i bušenje te seizmička istraživanja.

Novo istraživanje

Visokofrekventni uređaj za akustičko snimanje – HARP

Da bi prikupili dodatne informacije te utvrdili kako kitovi i dupini koriste južni Jadran te kakvi su različiti antropogeni zvuci prisutni u području znanstvenici Instituta Plavi svijet i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u suradnji sa Zavodom za biologiju mora Texas A&M Sveučilišta Galveston, SAD izradili su program istraživanja skupine kitova i buke u okolišu  u južnom Jadranu korištenjem visokofrekventnog uređaja za akustičko snimanje (High-frequency Acoustic Recording Package – HARP).

HARP je autonomni uređaj za snimanje zvuka koji omogućava dugotrajno bilježenje zvukova u morskom okolišu  kojeg su razvili znanstvenici sa Oceanografskog instituta Scripps. HARP može kontinuirano snimati zvuk širokog spektra frekvencija omogućujući dugotrajni akustički monitoring. S obzirom na raspon spektra, HARP može snimati glasanje kitova usani koji se korište zvukom niskih frekvencija i glasanje dupina koji proizvode svoje klikove na visokim frekvencijama. Tijekom svog neprekidnog rada HARP također snima i buku u morskom okolišu te zvukove kao što je buka koju proizvode seizmička istraživanja ili sonar u širokom području mora.

Postavljanje uređaja

Nakon dugotrajnih priprema u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, tim znanstvenika – izv. prof. dr. sc. Ana Širović (TAMUG), dr. sc. Draško Holcer (HPM) i dr. sc. Nikolina Rako Gospić (IPS) krenuli su 19. listopada 2018. s opremom prema Dubrovniku. Zahvaljujući suradnji sa  Institutom za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i projektom „Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u ističnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu: Ekološki i genetički pristup (AdMedPlan)” dr. sc. Mirne Batistić i dr. sc. Rade Garića, tim se ukrcao na oceanografski brod “Naše more” i zaputio se prema otvorenom moru južnog Jadrana s ciljem postavljanja HARP-a. Tim je uspješno postavio uređaj na dubinu od preko 1000 m gdje će tijekom idućih šest – sedam mjeseci neprekidno snimati zvukove i buku. Ovo je prvo postavljanje takvog uređaja u Jadranu (i širem području  istočnog Sredozemlja), a pomoći će nam razumjeti prisutnost dupina i kitova i kvalitetu akustičkog okoliša u Jadranu.

Nestrpljivo iščekujemo prve rezultate i slijedeće postavljanje uređaja!