S početkom siječnja 2020. započeli smo provedbu projekta “Novi pogled na lošinjsko podmorje” koji je prijavljen na natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAGA-a Vela vrata.

Kao prvu aktivnost krenuli smo s radovima na oblaganju i ličenju zidova Lošinjskog edukacijskog centra u moru na kojima smo imali problema s vlagom, vodo-nepropusnim gips pločama te ih oličili kako bi bili spremni za dalje faze razvoja projekta. Zahvaljujući projektu, udahnuli smo novu svježinu u naš prostor uoči predstojeće turističke sezone za koju se nadamo da će vratiti posjetitelje u Lošinjski edukacijski centar o moru nakon pandemije koronavirusa.