Nakon što je prihvatila Studiju utjecaja na okoliš, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore izdala je u srpnju 2018 dozvolu za provođenje seizmičkog istraživanje u Jadranskom moru talijansko-ruskom konzorciju ENI – Novatek. Seizmičko istraživanje koje će uključiti i teritorijalno more i otvoreno more Crne Gore započelo je 9/10.11.2018. i moglo bi trajati 45 dana! Seizmiku provodi seizmički brod “7 WAVES”. Njegov put posljednja 24 sata i trenutnu lokaciju možete vidjeti na karti na kraju teksta.

Seizmičko istraživanje jedna je od najdestruktivnijih aktivnosti u moru. Seizmički zračni topovi, koji se obično vuku u baterijama od 18 do 48 zračnih topova nekoliko metara ispod površine mora, proizvode snažne eksplozije svakih 10tak sekundi, 24 sata dnevno. Eksplozije imaju negativan učinak na brojne beskralješnjake, ličinke riba i odrasle ribe i druge morske kralješnjake. Poseban utjecaj imaju na kitove i dupine. Ovisno o tome koliko su životinje blizu eksploziji, mogu ih ozbiljno ozlijediti ili čak ubiti. Najozbiljnije ozljede su one auditornog sustava. Dupini i kitovi ovise o zvuku za komunikaciju, snalaženje, navigaciju i lov plijena. U slučaju da im je sluh privremeno ili trajno oštećen, zivotinje ne mogu komunicirati, družiti se i čuti druge, mogu imati problema u pronalasku i lovu plijena ili se čak mogu nasukati. S obzirom da zvuk u moru putuje daleko, konstantne eksplozije mogu uzrokovati uznemiravanje životinja u širtem području te će sigurno utjecati na jedinke cijelog južnog Jadrana.

Južni Jadran je važno područje za nekoliko vrsta dupina kao što su dobri dupin i prugasti dupin. Obalno područje u kojem se provodi seizmičko istraživanje kandidirano je za važno područje za morske sisavce od strane Međunarodnog odbora za zaštićena područja za morske sisavce (ICMMPA) Svjetske unije za zaštitu prirode (IUCN). No južni Jadran je također od posebne važnosti za dubokomorske vrste dupina kao što su glavati dupin i Cuvierov kljunasti kit za koje je ovo područje proglašeno područjem od posebnog interesa.

Institut Plavi svijet ozbiljno je kritizirao Studiju utjecaja na okoliš za ovo seizmičko istraživanje jer nije uzela u obzir potencijalne negativne utjecaje koje će seizmika imati na morske kornjače i kitove, posebice stoga što nije provedeno nikakvo istraživanje distribucije, brojnosti ili samo prisutnosti pojedinih vrsta u području zahvata. S obzirom da dupini i morske kornjalče ne poznaju granice, utjecaj na populacije šireg područje se može očekivati. Da bi mogli provesti monitoring buke i mogućeg utjecaja koji će seizmičko istraživanje u Crnoj Gori imati na jadranske kitove, započeli smo novo akustičko istraživanje te ćemo pratiti moguće neuobičajeno nasukavanje i uginuća dupina i morskih kornjača. U slučaju da vi primijetite neuobičajeno ponašanje životinja uz našu obalu – javite nam ili nazovite Službu 112.