Krajem listopada 2018. uspješno je okončan projekt ACT4LITTER financiran sredstvima EU putem natječaja Interreg Med. Cilj projekta bio je osmisliti i pokrenuti niz mjera za upravljanje problemom otpada u moru unutar zaštićenih morskih područja na Mediteranu. Institut Plavi svijet u projektu je sudjelovao kao jedna od 22 partnerske organizacije. Pored trećeg, ujedno i posljednjeg sastanka svih partnera, kao završna aktivnost projekta 24. listopada 2018. organizirana je i završna regionalna konferencija projekta u povijesnoj zgradi sjedišta Sveučilišta u Ateni na kojoj su osim sudionika projekta sudjelovali i brojni drugi akteri iz regionalnog društveno-političkog, nevladinog, gospodarskog i znanstvenog sektora. Tako se o problemu plastike u moru razgovaralo iz aspekta donosioca odluka na EU razini, udruga i ustanova koje se bave zaštitom okoliša, znanstvenih institucija, ali i proizvođača plastike i povezanih industrija. Predstavljene su moguće mjere i inovacije u pristupu problemu uz niz primjera dobre prakse, a zajednički zaključak je da se do iznalaženja novih tehnoloških rješenja za smanjenje količina plastike u okolišu trebamo koncentrirati na smanjenje i izbjegavanje uporabe plastike gdje god je to moguće, odnosno uspostavljanje modela cirkularne ekonomije gdje se uporabljena plastika reciklira ili ponovo iskorištava u nekom drugom obliku. Poseban trenutak ove konferencije bio je izravan prijenos sa sjednice Europskog parlamenta na kojoj je izglasana direktiva o smanjenju utjecaja plastike na okoliš, što je popraćeno gromoglasnim aplauzom svih prisutnih. Projekt ACT4LITTER proglašen je vrlo uspješnim primjerom osmišljavanja konkretnih mjera za suočavanja s problemom plastike u moru, te je kao takav dobio i posebne čestitke i pohvale od povjerenika Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo g. Karmenu Vella. Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta, svojim su aktivnim sudjelovanjem predstavnici Instituta Plavi svijet doprinijeli njegovom uspješnom rezultatu. Također, imali smo jedinstvenu priliku naučiti mnogo o ovom aktualnom problemu te ga bolje razumjeti kako bi i sami utjecali na donošenje adekvatnih mjera za smanjenje uporabe plastike na lokalnoj i nacionalnoj razini. Mnoge korake smo već i poduzeli, ponajprije u smjeru edukacije i radu s mladima.