Nakon 20.000 kilometara prijeđenih zrakoplovom i 20 dana rada, tim stručnjaka Plavog svijeta, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Institituta za istraživanje i zaštitu okoliša iz Rima završio je terenski dio istraživanja i prikupljanje podataka o brojnosti dupina i ostalih vrsta od interesa za zaštitu u Jadranu.

Tijekom istraživanja zabilježena su opažanja brojnih vrsta kao što su dobri dupin, glavati dupin, prugasti dupin, Cuvierov kljunasti kit, veliki kit, golub uhan, glavata želva, modrulj itd.

Više informacija potražite u dijelu weba koji se odnosi na istraživanje.