Završeni su infrastrukturni radovi u sklopu projekta Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo kojeg od 2016. godine provodi Grad Komiža zajedno s partnerima Javnom ustanovom More i krš, Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže na jednom od najudaljenijih naseljenih hrvatskih otoka koji svake godine posjeti više od 150.000 turista.

Grad Komiža je zajedno s partnerima Javnom ustanovom More i krš, Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže 2016. započeo projekt osnivanja Centra za posjetitelje Modra špilja – Biševo kako bi ponudio dodatne sadržaje vezane uz vrlo popularan posjet Modroj špilji. Projektom se revitalizira kulturna i prirodna baština otoka Biševo, a projekt je financiran sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (referentni broj: KK.06.1.2.02).

U sklopu projekta napravljena je rekonstrukcija zgrade stare škole iz vremena kada je na Biševu živjelo tristotinjak stanovnika i njezina prenamjena u Centar za posjetitelje Modra špilja Biševo. Centar uključuje polivalentne prostore za interpretaciju i prezentaciju prirodne baštine otoka Biševa i Viškog arhipelaga, uredske prostore za volonterski i istraživački centar, restoran za posjetitelje te smještajne kapacitete za djelatnike.

U ovom će Centru na jedinstven način biti približeni posjetiteljima podmorski, kopneni i geološki fenomeni zajedno s bogatom prošlosti otoka. Dodatno su uređene poučno-tematske staze za pješake i bicikliste koje povezuju Centar za posjetitelje s Mezoportom, Portom, Gatulom, Salbunarom i najvišim vrhom Stražbenicom te su obnovljene i osvijetljene obalne topničke bitnice na rtu Gatula s odmorištima za posjetitelje i informativnim sadržajima.

Osmišljen kao integracija prirodne raznolikosti, iznimnih krških fenomena, kulturne baštine, gospodarski racionalnog upravljanja resursima te suvremenih ekoloških i turističkih nastojanja, Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo doprinijet će održivom razvoju otoka Biševa, koji sa svojih 13 stalnih stanovnik a svake godine ugošćuje više od 150.000 posjetitelja.

Uz infrastrukturne aktivnosti izrađena je studija prirodne baštine otoka Biševa s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja, studija održivog upravljanja Modrom špiljom, strategija brendiranja te upravljanja posjetiteljima. Uz stručno vodstvo izrađena je internetska stranica Centra kao i mobilna aplikacija.

Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo otvara se 18.8.2022. u 13:00 sati uz prigodni program Info dana – Dan otvorenih vrata koji uključuje vođene obilaske po poučno tematskoj stazi, obilaske centra, predavanja i radionice.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na

www.strukturnifondovi.hr

 

———————————————–
Projekt „Centar za posjetitelje Modra – Biševo” ima za cilj doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz Održivo korištenje prirodne baštine. Ukupna vrijednost projekta je 27.130.650,97 kuna, a udio EU u financiranju projekta je 18.470.061,85 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je sufinanciran i iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini, Ministarstva turizma i Splitsko-dalmatinske županije. Razdoblje provede projekta je od 13.12.2016. do 31.08.2022. godine.