Dragi prijatelji,

Nakon naših i vaših napora, Institut Plavi svijet pozvan je da sudjeluje u izradi Strateške studije utjecaja na okoliš istraživanja i vađenja ugljikovodika u Jadranu. Nakon dugih međusobnih razgovora te razgovora s tvrtkom koja vodi izradu Studije, složili smo se kako ćemo pružiti potrebne informacije o distribuciji i mogućim utjecajima istražnih i eksploatacijskih radnji na velike morske kralješnjake (kitove, dupine, morske kornjače, ribe hrskavičnjače). Temeljem našeg prijašnjeg iskustva, kada je tijekom seizmičkog istraživanja u potpunosti zanemaren utjecaj na velike morske kralješnjake, smatrali smo kako će naše sudjelovanje pomoći razvoj mjera smanjivanja negativnog učinka u Studiji. Vjerujemo kako će naše znanje doprinijeti prihvaćanju mitigacijskih mjera za slijedeći, i vjerojatno neizbježni, proces eksploatacije ugljikovodika u regiji.

U više navrata smo jasno izrazili svoju zabrinutost skraćivanjem roka za izradu Studije i njenim posvemašnjim kašnjenjem. Također, jasno smo izrazili svoj stav kako naše mišljenje u izradi ove Studije ni na koji način neće uzeti u obzir činjenicu da je proces nadmetanja za cjelokupni teritorij otvorenog mora već završen. S naše strane učinit ćemo najbolje kako bi u svom mišljenju uključili naše poznavanje Jadrana i rezultate istraživanja utjecaja koje su proveli brojni kolege istraživači iz cijelog svijeta.

Također, kao zainteresiranu javnost, obavijestit ćemo vas kad Studija bude spremna za javni uvid te se iskreno nadamo da ćete se i ovaj puta uključiti u raspravu o rezultatima. Vjerujemo kako je sudjelovanje javnosti I transparentnost jedini pravi način kojim ćemo omogućiti zaštitu Jadranskog mora. Nadamo se  da se i vi, naši prijatelji, slažete kako je ovo djelomično pozitivan pomak te da ćete nas i dalje podupirati u našim naporima da zaštitimo kitove, dupine, morske pse i morske kornjače Jadranskog mora.