Projekt “SOUNDSCAPEZvučni okoliš sjevernog Jadrana i njegov utjecaj na morske biološke resurse” ima za cilj razvijanje prekogranične institucionalne i znanstvene suradnje kako bi se upotpunila dosadašna saznanja o podvodnoj buci i ljudskim aktivnostima koja joj značajno doprinose s konačnim ciljem zaštite osjetljivih morskih vrsta kroz održivo korištenje morskih i obalnih ekosustava. Dosadašnja oskudna saznjanja o podvodnoj buci u Jadranu biti će kroz SOUNDSCAPE project upotpunjena uspostavom kontinuiranog jednogodišnjeg monitoringa podvodne buke korištenjem autonomnih uređaja za snimanje zvuka pod morem. Projekt uključuje i napredno modeliranje širenja zvuka kojim će se dobiti informacija o prostornoj raspodjeli buke u moru te promjenama u razinama zvuka uzrokovanim ljudskim aktivnostima koje se odvijaju na širem području sjevernog Jadrana.

SOUNDSCAPE projektom doprinjeti će se utvrđivanju pravilnih i učinkovitih mjera prostornog planiranja na moru te je usklađen sa Deskriptorom 11 Okvirne direktive o morskoj strategiji Europske Unije, koja naglašava važnost praćenja i reguliranja razina podvodne buke u svrhu postizanja dobrog stanja morskog okoliša do 2020. godine.

Institut Plavi svijet partner je na projektu SOUNDSCAPE koji se provodi u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska (prioritetna os 3). Projekt se provodi u suradnji 8 partnera s područja Italije i Hrvatske među kojima su i CNR-ISMAR iz Venecije, ARPA FVD te Fondazione Cetacea, a nositelj projekta je Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Projekt je započeo u siječnju 2019. godine te će se odvijati kroz narednih 30 mjeseci. Ukupan budžet projekta iznosi € 2.146.040,50, a EU financira 85% projektnih troškova. SOUNDSCAPE je najbolje ocijenjeni projekt prihvaćen za financiranje unutar prioritetne osi 3: Prirodno i kulturno nasljeđe i pod specifičnim ciljem 3.2: Doprinos zaštiti i obnovi biološke raznolikosti.

Koordinator projekta u Institutu Plavi svijet je dr. sc. Nikolina Rako-Gospić.