Odrađene su posljednje pripreme vezane uz testiranje opreme za akustični monitoring podvodne buke koji će se provoditi u okviru Soundscape projekta financiranog sredstvima EU kroz program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska.

Prvi trening organiziran je 07.02. u prostorijama Instituta Plavi svijet gdje je tim stručnjaka Develogic Subsea Systems iz Hamburga prezentirao detalje vezane uz rukovanje opremom koja će se koristiti za snimanje zvuka pod morem. Za vrijeme ovog treninga tim Instituta Plavi svijet proveo je i kalibraciju uređaja kojom smo potvrdili ispravnost rada instrumenata.

Nakon ovog treninga, 17.02.2020. tim Instituta Plavi svijet napravio je završne pripreme kako bi se odradilo testno poranjanje opreme na dubinu od oko 30 metara. Konačno spuštanje opreme za akustični monitoring na početno razdoblje od mjesec dana planirano je za kraj tjedna, nakon čega će se kontinuirani monitoring, uz povremena vađenja opreme van mora u svrhu kontroliranja rada baterija i pohranjivanja snimljenih podataka, provoditi do veljače 2021. godine.

Sakupljeni podaci bit će korišteni za modeliranje širenja zvuka pod morem, utvrđivanje promjena u zvučnom okolišu te identificiranje dominatnih izvora zvučnog onećiščenja. Rezultati projekta doprinjet će razvijanju učinkovitih mjera za ublažavanje problema utjecaja zvučnog onečišćenja na morski okoliš i osjetljive morske vrste za koje je zvuk od osobite važnosti za preživljavanje.