Podvodna buka koju uzrokuju različite ljudske aktivnosti predstavlja ozbiljnu prijetnju životu u moru. Posebno značajan utjecaj mogu imati novi planovi različitih industrija, posebice naftne i plinske, koji imaju za cilj istraživanje i moguću buduću ekstrakciju ugljikovodika u Jadranskom, Jonskom i Levantskom području. Ponavljajuća i dugotrajna seizmička istraživanja, bušenje dna, zabijanje stupova, gradnja itd. koji generiraju zvuk jačine i preko 260 decibela predstavljaju ozbiljan rizik za brojne morske vrste uključujući ribe, morske kornjače, sredozemnu medvjedicu, kitove i dupine. Učinci na morske organizme mogu biti od uznemiravanja i prekrivanja (maskiranja) zvuka koji koriste u komunikaciji do kratko- i dugotrajnih ozljeda sluha, fizičkih ozljeda i smrti.

Karta planiranih seizmičkih istraživanja u regiji (prema OceanCare)

S ciljem sprječavanja nekih od navedenih negativnih učinaka buke u morskom okolišu i utvrđivanja mogućih mjera ublažavanja 62 sudionika iz 17 zemalja sudjelovalo je u radu “ Radionice o ublažavanju utjecaja podvodne buke na biološku raznolikost mora s posebnim osvrtom na seizmička istraživanja u jugoistočnim europskim vodama Sredozemlja koja je održana 22. i 23. studenog 2017. u Splitu. Sudionici su uključivali predstavnike nacionalnih upravnih tijela, GU za okoliš EK, međunarodnih sporazuma, znanstvenih i organizacija civilnog društva i raznih interesnih skupina.

Sudionici radionice o ublažavanju utjecaja podvodne buke na biološku raznolikost mora (Foto: OceanCare)

Predstavnici Instituta Plavi svijet su kao regionalni stručnjaci  u istraživanju i zaštiti mora pozvani da održe nekoliko predavanja sudionicima radionice.

Dr. Nikolina Rako Gospić održala je predavanje o učincima antropogene buke

Kao stručnjakinja za bioakustiku, dr. Nikolina Rako Gospić, direktorica programa znanosti IPS, održala je predavanje “Učinci antropogene buke na morsku faunu s posebnim naglaskom na seizmička istraživanja” kojim je između ostalog sudionike upoznala s učincima različitih frekvencija i intenziteta zvuka na morske organizme.

Dr. Draško Holcer, predsjednik IPS održao je predavanje “Raznolikost faune kitova i dupina u jugoistočnom dijelu europskog Sredozemlja” kojim je prezentirao razne informacije o biologiji i rasprostranjenosti različitih vrsta koje naseljavaju jugoistočni dio europskog dijela Sredozemlja. Drugog dana radionice  dr. Rako Gospić predsjedala je radnom grupom “Osjetljive vrste i kritična staništa: osvrt na vruće točke buke i rasprostranjenosti vrsta u kontekstu planiranih seizmičkih aktivnosti”. Radna grupa je pripremila više preporuka za dionike zaštite morskog okoliša s ciljem osiguranja zaštite osjetljivih vrsta i njihovih kritičnih staništa. Dr. Peter Mackelworth, direktor programa zaštite i stručnjak za ljudsku dimenziju u zaštiti prirode sudjelovao je u radu radne grupe “Društveno-ekonomski utjecaji: mogući sukob između aktivnosti istraživanja ugljikovodika i drugih sektora uključujući turizam, ribarstvo i dr.”

Dr. Draško Holcer drži predavanje o raznolikosti faune kitova i dupina

Nakon radionice, tijekom 24. studenog, održan je sastanak regionalnih aktivističkih i znanstvenih nevladinih organizacija s ciljem koordinacije zajedničkih napora  usmjerenih boljoj zaštiti i očuvanju okoliša i osjetljivih vrsta u jugoistočnom dijelu europskog Sredozemlja.

Radionicu su organizirali OceanCare (Švicarska) i Natural Resources Defense Council (SAD) uz potporu German Federal Environmental Foundation (Njemačka).

Radionica o ublažavanju utjecaja podvodne buke na biološku raznolikost mora u jugoistočnom dijelu europskog Sredozemlja

Radionica o ublažavanju utjecaja podvodne buke na biološku raznolikost mora u jugoistočnom dijelu europskog Sredozemlja