Prvi sastanak partnera našeg novog EU projekta „Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske Unije – LIFE EUROTURTLES“ održan je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu od 17-19. listopada 2016. Predstavnici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Instituta Plavi svijet, Archelona – društva za zaštitu morskih kornjača Grčke,  Uprave za ribarstvo i istraživanje mora Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša Cipra, Zaklade za prirodu Malta, Ciparskog Sveučilišta, Zavoda za biologiju i biotehnologiju „Charles Darwin“ Sveučilišta La Sapienza Rim, Sveučilišta Primorska – Kopar i WWFa Italija tijekom sastanka dogovorili su provedbu prvih projektnih aktivnosti

Cilj ovog sastanka bio je uspostaviti razumijevanje među partnerima, utvrditi ciljeve i temeljne vrijednosti projekta, utvrditi moguće probleme tijekom implementacije te izraditi strateški provedbeni plan aktivnosti.

Tijekom sastanka voditelji pojedinih radnih paketa prezentirali su planirane aktivnosti i očekivane rezultate, obveze pojedinih partnera te rokove za njihovu provedbu.

Glavni cilj projekta LIFE EUROTURTLES je po prvi puta objediniti akcije zaštite morskih kornjača u najvažnijim zemljama i područjima za očuvanje najveće populacije glavate i zelene želve u Europskoj Uniji.

Morske kornjače (želve) se u Europskoj Uniji i Hrvatskoj nalaze se na popisu strogo zaštićenih vrsta. Unutar Europske Unije, područje sjevernog Jadrana, posebice njegov istočni dio uz obale Istre i Kvarnera najvažnije je područje ishrane i odrastanja glavate želve. Međutim, želve koje odrastaju uz naše obale putuju Sredozemljem, posebice u vrijeme razmnožavanja kad se vraćaju na tradicionalna gnjezdišta u Grčkoj, Turskoj ili Cipru. Stoga je za zaštitu želvi zajednička akcija na svim područjima koja predstavljaju njihovo područje obitavanja ključna za njihovo očuvanje.

Projekt ukupne vrijednosti od 5.1 milijun Eura biti će sa 75% sufinanciran sredstvima Europske Unije kroz program LIFE. Projekt će trajati pet godina, a koordinira ga Hrvatski prirodoslovni muzej.