Prolazeći Biševskim kanalom uvečer 3.8.2011. primijetili smo skupinu dupina. Prišavši bliže utvrdili smo kako se radi o skupini od osam prugastih dupina (Stenella coeruleoalba), u kojoj su bila i tri novorođena mladunca. Dupini su plivali u smjeru juga.

Prugasti dupini vrsta su otvorenog mora i jedna od majčešćih vrsta u Sredozemlju. Također, našim nedavnim istraživanjem iz zraka utvrdili smo kako veliki broj ovih dupina boravi u otvorenim vodama južnog Jadrana. S obzirom na njihovu brojnost u južnom Jadranu, očekivali bi češće susrete s njima i u vodama Visa i Lastova, no u pet godina rada na Visu ovo nam je prvi susret.

Na slici je dio ove skupine i Komiža u pozadini.

Još neke forografije potražite na našoj Facebook stranici http://www.facebook.com/blueworldinstitute