Predstavnici Instituta Plavi svijet sudjelovali su krajem tjedna u Veneciji na prvom sastanku partnera na projektu marGnet (EASME/EMFF/2017/1.2.1.12/S2/05/SI2.789314) financiranom iz sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u sklopu natječaja „Održiva plava ekonomija“. Na sastanku su dogovoreni brojni detalji provedbe projekta te su predstavljene tehničke i metodološke karakteristike projektnih aktivnosti.

Ciljevi projekta odnose se prvenstveno na pronalaženje inovativnih modela rješavanja problema otpada u moru. Fokus je stavljen na otpad koji se karakterizira kao napušteni, izgubljeni ili odbačeni ribolovni alati te drugi otpad nastao na moru kao posljedica različitih aktivnosti kao što su plovidba, ribolov i marikultura. U sklopu projekta kartirati će se odabrani dijelovi morskog dna na području venecijanske lagune i cresko-lošinjskog akvatorija kombiniranjem multisenzorskih uređaja visoke rezolucije koji uključuju korištenje akustičnih signala. Također, u planu je i razvoj računalnog modela predviđanja lokacije potonuća određenih vrsta otpada u moru.

Otpad prikupljen tijekom različitih projektnih aktivnosti mjerenja i kartiranja, kao i promotivnih ronilačkih akcija čišćenja, biti će adekvatno zbrinut te će se plastični dijelovi reciklirati na inovativni način u biodizelsko gorivo za pokretanje plovila. Očekujemo da će sam proces reciklaže prikupljenih ribarskih mreža i ostale plastike s morskog dna biti prikazan i promoviran široj javnosti u sklopu demonstracijskih dana koji će biti organizirani u Veneciji i Malom Lošinju tijekom iduće godine.

Zajedno s našim partnerima na projektu nadamo se da će predviđeni ciljevi biti ostvareni te da će neka od spomenutih inovativnih tehnologija i rješenja jednog dana naći širu primjenu u praksi.