U petak 26.studenog Plavi svijet je započeo projekt suradnje s OŠ Kostrena i INA-om industrijom nafte d.d. Projektom “Uronimo u Plavi svijet “ INA svim učenicima OŠ Kostrena od1. do 8. razreda poklanja edukaciju o dupinima na području Mediterana. U prvoj fazi projekta edukacijski tim Plavog svijeta održao je dva edukativna predavanja pod nazivomJadranskiprojekt dupin“ za svih 287 učenika OŠ Kostrena. Druga faza projekta slijedi na proljeće kadaće svim učenicima OŠ Kostrena biti omogućen posjet Lošinjskom edukacijskom centru omoru u Velom Lošinju uz sudjelovanje u radionicama Plavog svijeta.