Posljednjih godina sve češće bilježimo interakcije dupina i raznih ribarskih alata. U takvim interakcijama dupini veoma često stradavaju, a neke od ozljeda mogu ih trajno onesposobiti za život u divljini. U nekim slučajevima dupini su izloženi dugotrajnoj patnji.

Iako su sredstva kojima raspolažemo veoma ograničena, zahvaljujući predanosti djelaznika i volontera Instituta Plavi svijet te zahvaljujući vašim donacijama, uvijek pokušavamo pomoći!

Više o tome pročitajte u preglednom članku o ozlijeđenim dupinima koje je napisao naš stariji istraživač i voditelj istraživanja u području sjeverne Dalmacije, prof. Grgur Pleslić.

 

Vašu donaciju možete napraviti simboličnim Usvajanjem jednog od naših dupina ili uplatom na naš račun. Hvala!