Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipanj, ove smo godine obilježili na sasvim poseban način – održavanjem dvodnevne radionice o prikupljanju podataka o morskom otpadu, u organizaciji projekta ECOSS te u suradnji s organizacijom Ocean Conservancy, a koja je rezultirala osnivanjem „Plave mreže“ – koordinacije organizacija koje se aktivno bave problematikom morskog otpada u Hrvatskoj!

Pored Instituta Plavi svijet kao idejnog začetnika, u osnivanju mreže sudjelovali su predstavnici još četrnaest organizacija iz različitih sektora okupljenih na dvodnevnoj radionici. Cilj radionice bio je upoznavanje sudionika sa metodama monitoringa prisutnosti morskog otpada i uspješnosti njegovog uklanjanja, te moguće integracije rezultata monitoringa u morski ekološki opservatorij, ECOAdS, razvijen u sklopu projekta ECOSS.

Naime, iako se u Jadranu redovito provode akcije čišćenja obale i podmorja od morskog otpada, sustavno praćenje uspješnosti takvih akcija do sada je izostajalo. Stoga su, osim razmjene znanja i iskustava između znanstvenika, pripadnika organizacija civilnog društva, poduzetnika i komunalnog društva, svi sudionici sudjelovali i u akciji čišćenja plaže u uvali Kriška na otoku Lošinju, tijekom koje su i prakticirane razne metode monitoringa prisutnosti i uklanjanja morskog otpada.

Cilj „Plave mreže“ je poticanje međusektorske suradnje dionika koji na različitim razinama nastoje pridonijeti rješavanju problema morskog otpada te promicanje uključivanja građana u akcije čišćenja obale i podmorja, a u svrhu poboljšanja sustavnog prikupljanja podataka o sakupljenom otpadu kao osnovi za dalje postupanje i upravljanje ovim sveprisutnim problemom u Jadranu.

Ova radionica organizirana je u sklopu projekta ECOSS – Ecological Observing System in the Adriatic Sea: Oceanographic Observations for Biodiversity, koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Interreg Italija-Hrvatska programa prekogranične suradnje. Osim toga, osnivanje „Plave mreže“ omogućeno je zahvaljujući potpori programa „Trash Free Seas“ organizacije Ocean Conservancy koja već 40 godina djeluje na globalnoj razini.