Krajem godine tiskali smo seriju novih majica posvećenu vrstama koje istražujemo u Jadranu. Na crtežima koje je napravio mladi ilustrator Dinko Medved nalaze se neke od naših najpoznatijih životinja.

Tu su glavata želva Darinka koju smo sa udicom i strunom zapetljanim u crijevima našli u blizini Jabuke (Darinka je uspješno operirana u Puli i u proljeće 2013 puštena natrag u Jadran), sredozemna medvjedica Švora koju pratimo već godinama a koja se ovih dana učestalo opaža na pulskim plažama i dobri dupin Sir David (kojeg možete i usvojiti), imenovan po velikom prirodoslovcu i autoru najboljih dokumentarnih filmova, Sir Davidu Attenboroughu. O svima njima možete čitati na našim strancama i u Akvamarinu.