U Velom Lošinju je proteklog tjedna kao dio Interreg IT-HR projekta HATCH (Hadriaticum Data Hub) Institut Plavi svijet organizirao studijski posjet projektnih partnera u sklopu kojeg je održana radionica o prostornom planiranju morskih područja.

Zahvaljujući gostujućim predavačicama iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te stručnjacima iz partnerske organizacije CORILA iz Venecije sudionici radionice upoznati su s napretkom procesa prostornog planiranja morskog područja u Hrvatskoj i Italiji.

 

Prostorno planiranje morskog područja (Maritime Spatial Planning – MSP) proces je koji se koristi za upravljanje i raspodjelu korištenja morskog prostora na održiv način. Uključuje sveobuhvatan i integriran pristup planiranju korištenja morskih područja i njihovih resursa. Cilj MSP-a je uravnotežiti različite aktivnosti na moru kao što su ribolov, brodarstvo, pomorski promet, rekreacija, energetski razvoj i znanstvena istraživanja s istovremenom zaštitom morskog okoliša i osiguranjem dugoročne održivosti morskih resursa. MSP počiva na načelima upravljanja temeljenog na ekosustavu prema kojima je zdravlje morskih ekosustava ključno za dugoročnu održivost mora i oceana. Proces MSP-a uključuje zajednički napor između dionika, uključujući vladine agencije, gospodarstvenike, nevladine organizacije i predstavnike zajednice.

U zemljama EU proces prostornog planiranja morskih područja definiran je Direktivom 2014/89/EU, a države članice su trenutno u različitim fazama pripreme, usvajanja i provedbe ovog procesa. S obzirom na dužinu obalnog prostora Republike Hrvatske i sve intenzivnije korištenje morskog okoliša u različite, prvenstveno gospodarske svrhe, prostorno planiranje kojim se reguliraju aktivnosti na moru iznimno je važan proces za koji je stvorena zakonska podloga. U Italiji je MSP također u fazi razvoja i u tijeku su intenzivne pripreme za javna savjetovanja o prvim prijedlozima.

Cilj projekta HATCH je promocija i prikupljanje rezultata dosadašnjih projekata iz EU programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska kako bi se razvili protokoli za primjenu dobivenih kemijskih, fizikalnih, bioloških i ekoloških parametara iz raznih programa monitoringa za primjenu pri prostornom planiranju morskog okoliša, čime se doprinosi efektivnoj zaštiti Jadranskog mora. Ukupna vrijednost projekta HATCH je 566 000 EUR, a sufinanciran je od strane EU kroz ERDF program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Projekt je započeo u lipnju 2022 i trajati će 13 mjeseci.