Predsjednica Instituta za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet Jelena Basta, postala je hrvatska ambasadorica Europskog atlasa mora, alata za učenje sadržaja o morima i oceanima.

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, u skladu sa svojom osnovnom misijom koja je posvećena zaštiti i obrazovanju o morskom okolišu, rado se priključio ovoj utjecajnoj obrazovnoj inicijativi.

 #ExploreYourOcean.

Europski atlas mora službeni je instrument za digitalno mapiranje posvećen oceanskoj pismenosti Europske komisije #DGMare. S obogaćenim katalogom s više od 285 interaktivnih slojeva morskih karata i mogućnosti stvaranja prilagođenih karata koje se mogu ispisati, podijeliti i ugraditi u članke ili prezentacije. Europski atlas mora je jednostavan i atraktivan način povezivanja ljudi s našim plavim planetom.

Posjetite, istražite i saznajte više o širokom spektru popularnih morskih tema poput turizma, smeća, okoliša, energije, akvakulture i još mnogo toga!

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas