Institut Plavi svijet je partner na novom projektu: “ECOSS – sustav ekološkog praćenja u Jadranskom moru: oceanografski monitoring za biološku raznolikost“. Ukupno 10 organizacija iz Hrvatske i Italije surađuje na projektu kojeg vodi Institut za znanosti o moru talijanskog Nacionalnog vijeća za znanost (CNR-ISMAR), a sa ciljem uspostave zajedničkog sustava ekološkog monitoringa ECOAdS (ECOlogical observing system in the Adriatic Sea). ECOAdS će objediniti napore Hrvatske i Italije sa ciljem integracije ekoloških i oceanografskih istraživanja i monitoringa i njihovog usklađivanja sa strategijama zaštite morskih Natura 2000 područja. U tu svrhu, ECOSS će se nadovezati na već uspostavljene programe monitoringa i rezultate dugogodišnjih istraživanja kako bi sinergijski povezao objedinjeni sustav monitoringa sa zahtjevima morskih Natura 2000 područjima u Jadranu radi ostvarivanja ciljeva zaštite u tim područjima.

Projekt ECOSS započeo je 1. siječnja 2019. i provoditi će se kroz sljedećih 30 mjeseci. Prvi sastanak projektnih partnera već je održan, a slijede brojne aktivnosti: radionice, sastanci, izrada ekoloških i oceanografskih studija te priprema edukativnih materijala. O detaljima i mogućnostima sudjelovanja moći ćete pročitati uskoro na web-stranicama projekta. Ukupna vrijednost projekta je 3.390.551,05 EUR, od čega 85% financira Europska unija kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Projekt, prijavljen unutar prioritetne osi 3: Prirodno i kulturno nasljeđe i pod specifičnim ciljem 3.2: Doprinos zaštiti i obnovi biološke raznolikosti, ocijenjen je kao jedan od deset najboljih projekata prihvaćenih za financiranje.

Koordinator projekta u Institutu Plavi svijet je g. Grgur Pleslić.