Znanstveno vijeće Međunarodne komisije za kitolov (IWC), jedan od najprestižnijih svjetskih foruma na kojima se raspravljaju brojna pitanja istraživanja i očuvanja kitova, održava svoj ovogodišnji sastanak na Bledu u Sloveniji, od 12. do 24. svibnja. Na skupu više od 200 znanstvenika sa svih kontinenata, u 15tak pod-odbora raspravlja brojna pitanja statusa i mjera upravljanja populacijama raznih vrsta kitova u cijelom svijetu, od najugroženijih vakite u Kalifornijskom zaljevu, riječnih dupina iz rijeka Jang-ce i Amazone do velikih kitova Atlantika i Pacifika.

Jedan od fokusa ovogodišnjeg rada pododbora za male kitove (dupine) je i područje istočnog Sredozemlja. Iako je potpisnica Međunarodnog sporazuma o regulaciji kitolova (te uredno plaća godišnju članarinu), Republika Hrvatska na sastanak ne šalje svoje znanstvenike i time ne koristi veliku mogućnost međunarodne suradnje, koja se na takvim skupovima ostvaruje. Stoga je Tajništvo IWC-a na skup pozvalo dr. sc. Draško Holcera, kako bi prezentirao stanje poznavanja vrsta i njihov status u Jadranu. Dosadašnji rad Instituta Plavi svijet, fokus na lokalne populacije dobrih dupina u Hrvatskoj, partnerstva i trening znanstvenika u organizacijama u Crnoj Gori, Albaniji, Italiji i Sloveniji, kao i zračna istraživanja cjelokupnog Jadranskog mora, pokazala su značaj Jadranskog mora za više vrsta dupina, posebice dobre, prugaste i glavate dupine. Također, otkrića skupina Cuvierovog kljunastog kita s mladuncima, predstavljaju područje južnog Jadrana kao jedno od ključnih područja za ovu osjetljivu vrstu.

Rezultati rada Instituta Plavi svijet u suradnji s partnerima, posebice talijanskim Institutom za istraživanje i zaštitu okoliša iz Rima, predstavljaju Jadran kao jedno od najbolje istraženih područja Sredozemlja. Novootkrivena područja velike brojnosti više vrsta dupina u otvorenom dijelu južnog Jadrana, genetička (populacijska) strukturiranost lokalnih populacija dobrih dupina i brojna druga pitanja ukazuju kako je još mnogo rada pred nama. Znanstveno vijeće IWC-a će na svojoj plenarnoj sjednici dati i konačnu preporuku vladama zemalja jadranske regije, da podupru uspostavljenu suradnju i daljnji rad na istraživanju specifičnih problema, te zaštiti cjelokupne skupine kitova (Cetacea) u Jadranu.

Više o sastanku na http://iwc.int/