Predstavnici Instituta Plavi svijet sudjelovali su 5. veljače u Veneciji na znanstvenom skupu aktivnosti projekta ‘marGnet’ o problemu morskog otpada. Pored prezentacije dosadašnjih rezultata projekta ‘marGnet’ cilj ovog skupa bila je razmjena iskustava i znanja o detekciji i kartiranju otpada na morskom dnu, razvoju modela predviđanja lokacije potonuća otpada te recikliranje plastičnog otpada iz mora. S obzirom na zadovoljstvo organizatora CNR-ISMAR te pozitivne reakcije 60-ak okupljenih znanstvenika i dionika, nadamo se kako će ovaj skup doprinijeti boljem shvaćanju problema otpada na morskom dnu  i rezultirati nekim novim idejama i suradnjama s ciljem smanjenja negativnog utjecaja otpada na morski okoliš.